Input gevraagd voor onderzoek en innovaties die een wezenlijk verschil maken voor mensen met een hersenaandoening

logo hersenletsel
27 juli, 2023
Hersentumor contactgroep

De Hersenstichting wil door middel van een  behoefteonderzoek meer inzicht krijgen in welke klachten en belemmeringen de grootste invloed hebben op het dagelijks leven van mensen met een hersenaandoening. Op basis van de input uit dit onderzoek gaan ze het subsidieprogramma Kwaliteit van Leven ontwikkelen dat in 2024 start. Met dit subsidieprogramma stimuleren ze onderzoek en innovaties die een wezenlijk verschil maken voor mensen met een hersenaandoening. Het behoefteonderzoek wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van de Hersenstichting.

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en uit groepsgesprekken. Voor de online vragenlijst zijn ze nog op zoek naar deelnemers. De groepsgesprekken zijn inmiddels afgerond.

Bij deze doe ik graag een oproep om de vragenlijst in te vullen!

https://www.hersenstichting.nl/doe-mee/meedoen-aan-onderzoek/behoefteonderzoek-hersenaandoening/