Jaarverslag 2022 Stichting vrienden van de vereniging Hersenletsel.nl regio Noord

logo hersenletsel
9 november, 2023
Groningen & Drenthe

Onze regio Noord (vroege Groningen-Drenthe) heeft een Stichting die hen helpt bij activiteiten. Het gaat om de “Stichting Vrienden van de vereniging Hersenletsel.nl, regio Groningen-Drenthe”.
Het RSIN nummer van deze stichting is: 8518.15.005. Deze stichting is een zogeheten ANBI. U kunt alle informatie over deze ANBI terugvinden in bijgevoegde stukken.

Jaarverslag 2022 stichting vrienden van