Kerstactiviteit leden

logo hersenletsel
14 november, 2023
Limburg

Kerstactiviteit 2023
Beste lotgenoot, beste naaste,
In mei organiseerden we een rondvaart. Dat was een succes. Het is immers ontzettend fijn om samen te zijn
met gelijkgestemden, mensen die weten waar je het over hebt en verder geen uitleg behoeven. Wij als
patiëntenvereniging vinden dit lotgenotencontact belangrijk en waardevol. Daarom proberen wij dat op
verschillende manieren mogelijk te maken. We willen u dan ook uitnodigen voor onze volgende activiteit.
Ditmaal blijven we op het droge, maar hebben we de activiteit in een kerstachtig jasje gestoken.
Op zaterdag 16 december nodigen we u graag uit om het jaar 2023, dat bijna ten einde loopt, samen af te
sluiten. Terugblikken op het afgelopen jaar, maar vooral vooruitblikken en fijn samen zijn. We starten om
10:30 uur en ronden af om 14:30 uur. Inloop vanaf 10:00 uur. We gaan eerst aan slag met het maken van een
kerststukje en zelfs zonder groene vingers wordt het vast gezellig. Na afloop wordt u een lekkere lunch
aangeboden. Uiteraard zal iets lekkers bij de koffie en thee ook niet ontbreken.
Opgeven kan tot 1 december en wel via:
limburg@hersenletsel.nl of telefonisch via onze voorzitter Priscilla Janssen 0620261699.
We zien u graag in het Activiteitencentrum Swalmen. Markt 3b 6071 JD Swalmen.
Voor leden van onze patiëntenvereniging zijn er geen kosten aan verbonden. Niet-leden betalen een eigen
bijdrage van 15 euro. Dit bedrag kunt u overmaken naar NL82INGB0007960886 ten name van Hersenletsel.nl
regio Limburg en dient voor 1 december te zijn betaald.
Mocht u na de activiteit alsnog lid worden, storten wij de bijdrage terug. Met uw lidmaatschap maakt u niet
alleen activiteiten als deze mogelijk, maar ondersteunt u ook andere projecten, krijgt u het
hersenletselmagazine thuis gestuurd en helpt u de zorg rondom hersenletsel te verbeteren.
Heel graag tot 16 december. We kijken er naar uit u (weer) te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Ook namens de rest van het bestuur,
Priscilla Janssen
Voorzitter hersenletsel.nl regio Limburg