Landelijke campagne Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.

logo hersenletsel
22 december, 2023
Hersentumor contactgroep

Het gesprek over ongeneeslijk ziek zijn en alles wat er dan nog mogelijk is, moet beter. Dat vinden vijftien samenwerkende organisaties die deze week een publiekscampagne lanceren. ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld’ is de titel. De campagne moet leiden tot bewustwording over wat palliatieve zorg kan betekenen voor mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten. ‘Toegang tot palliatieve zorg begint met het gebruik van de juiste woorden’, zegt Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg en voorzitter van de stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

Zeven mensen met een levensbedreigende ziekte vertellen in de campagne hun persoonlijke verhaal. Door hun verhalen wordt duidelijk waarom goede zorg in de palliatieve fase zo belangrijk is, juist in een periode waarin we elkaar vrede, gezondheid en alle goeds toewensen. De campagne vindt plaats van 23 december tot 12 januari.

Op de website https://palliaweb.nl/…/landelijke-campagne-ongeneeslijk… is meer informatie te vinden over deze campagne met o.a. 2 ervaringsverhalen van mensen met een hersentumor: