Let’s Connect! Congres voor Plots- en laatdoven

logo hersenletsel
30 mei, 2024
Utrecht

Let’s Connect! Congres voor Plots- en laatdoven

Drie dagen aan zee ondergedompeld worden in de wereld van Plots- en Laatdoven. Dat kon afgelopen maart tijdens het internationale congres Let’s Connect!, georganiseerd door Stichting Plots- en Laatdoven. Er waren lezingen van professionals die het publiek op de hoogte brachten van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen, én er waren lotgenoten, waar ik er één van ben.

Door een harde klap op mijn rechteroor heb ik niet alleen NAH opgelopen maar ook plotsdoofheid. Op het congres heb ik veel gelijkgestemden ontmoet. Lotgenoten die door NAH doof zijn geworden en ook lotgenoten die door een operatie aan het oor juist NAH hebben gekregen. Er was over en weer veel herkenning.

Naast het lotgenotencontact heb ik ook veel kennis opgedaan. De drie centrale thema’s waren: ‘Kennis uitdragen om zo meer bekendheid te geven aan plots- en laatdoofheid en slechthorendheid’, ‘Gezien, gehoord en gewaardeerd worden’ en ‘Op een gelijkwaardige manier meedoen.’ Inclusie is niet alleen voor NAH-ers belangrijk maar ook voor mensen met doofheid.

Er was te veel om op te noemen, maar enkele lezingen staken er voor mij bovenuit. Zo hield prinses Laurentien van Oranje namens de Number 5 Foundation, waar zij mededirecteur van is, een geweldige lezing. Die was inhoudelijk sterk, maar ook haar persoon was inspirerend: Laurentien bleek een zeer toegankelijke en benaderbare vrouw. De foundation houdt zich bezig met verschillende maatschappelijke vraagstukken, zoals kinderarmoede, taalontwikkeling 0-4 jarigen, digitale ongelijkheid en duurzaamheid. En nu houdt de foundation zich dus ook bezig met het verbeteren van de rol van doven in onze maatschappij.

Interessant voor NAH-ers was de lezing door professor Sophia Kramer van de VU. Zij vertelde over het auditief tonaal representatie voorkeurssysteem (NLP). Mensen die auditief zijn ingesteld -die dus bijvoorbeeld makkelijk onthouden en leren door te luisteren en auditieve informatie makkelijk kunnen herhalen- kunnen sneller last krijgen van hyperacusis en tinnitus omdat hun hersenen extra hun best blijven doen om te horen. Ook werd genoemd dat audiologen nog niet goed mensen testen met hersenletsel. Daaraan wordt gewerkt.

Erg interessant was de lezing van klinisch fysicus en audioloog Jan de Laat. Hij deelde opmerkelijke kennis, zoals dat vogels, met behulp van een speciale techniek, kunnen herstellen van doofheid. Helaas werkt het bij vogels anders dan bij mensen, maar het wordt verder onderzocht.

Een congres van drie dagen, dat kan niet alleen maar bestaan uit, veelal intensieve, lezingen. Gelukkig was er veel ruimte voor ontspanning envermaak. Hoogtepunt was het dovenkoor. Dat werkt zo: de gebarentolk-dirigent geeft de gebaren aan en in het midden van het koor staat er ook een gebarentolk te tolken. Een feestje vieren, daar waren de aanwezige doven sowieso goed in: iedereen zong lekker mee met de karaoke.

Karin Uiling-Hendriksen

Meer informatie: binnenkort geeft Karin haar boek ‘De kaart is niet het gebied’ uit. Hierin deelt ze haar eigen verhaal én veel algemene informatie en tips voor mensen met NAH en plotsdoofheid.