Leven met afasie

Leven met afasie
15 oktober, 2020
Landelijk

Marten Boetzer was 29 jaar toen hij op het voetbalveld niet lekker werd en een dag later een herseninfarct kreeg. Er volgt een lang revalidatietraject met intensieve therapie bij revalidatiecentrum Basalt in Leiden. Vanuit Basalt wordt Marten verwezen naar het Afasiecentrum Leiderdorp e.o. Inge Smeele is afasietherapeut/ logopedist bij Gemiva-SVG Groep en onder andere werkzaam bij het Afasiecentrum.

Afasie is een taalstoornis die vaak voorkomt na hersenletsel, zoals een hersenbloeding of een herseninfarct. Afasie kan het leven ingrijpend veranderen. De persoon met afasie kan moeite hebben met spreken, begrijpen wat er wordt gezegd, schrijven, lezen. Afasie is bij iedereen anders en wordt door iedereen ook anders ervaren.

Het Afasiecentrum is voor mensen die al een revalidatieperiode met logopedie achter de rug hebben, maar het lastig vinden om in de thuissituatie de sociale bezigheden weer op te pakken. Het praatje met de buurman, een afspraak noteren in de agenda, een e-mail versturen, het lezen van de krant; door de afasie lukt het niet meer zoals vroeger. In het Afasiecentrum wordt in verschillende groepen gewerkt met persoonlijke behandeldoelen op het gebied van communicatie, zelfredzaamheid en het leren omgaan met afasie. Het doel is om personen met afasie, ondanks hun beperkingen actiever deel te laten nemen aan het sociale en maatschappelijke leven.

In HM 03 2020 verscheen een prachtig dubbelinterview met Marten en Inge. U vindt dat in de bijlage bij dit bericht. 


Bijlage: Leven-met-afasie.pdf