Manon Kortekaas zoekt mensen met NAH voor haar afstudeeropdracht

Manon Kortekaas zoekt mensen met NAH voor haar afstudeeropdracht
20 december, 2022
Zuid-Holland

Mijn naam is Manon Kortekaas. Ik ben een studente bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool in Den Haag.
Ik voer mijn afstudeerstage uit bij het LUMC. Tijdens mijn afstudeerproject ga ik mij bezighouden met het informeren over de gevolgen van een beroerte.

Tijdens en na de revalidatie speelt het informeren over de gevolgen en hoe hier mee omgegaan kan worden een grote rol. Er bestaan veel algemene informatie folders, maar deze informatie is niet specifiek. Er moet zelf ondervonden worden welke informatie van toepassing is.

Tijdens mijn afstudeerproject ga ik een ontwerp maken voor het informeren en advies geven over de gevolgen aan zowel de persoon die de beroerte heeft gehad als de naasten. Ik zal mij hierbij vooral bezighouden met de verandering in gedrag, emoties en cognitie. Dit ontwerp wordt een online/digitale omgeving waarbij de informatie kan worden afgestemd op de specifieke klachten en aandoeningen.

Om dit mogelijk te kunnen maken ben ik op zoek naar mensen die een beroerte hebben gehad. Dit kan zowel een herseninfarct of een hersenbloeding geweest zijn. Om een ontwerp te kunnen maken moet ik namelijk bepalen waar het product aan moet voldoen.

Dit wil ik uitzoeken door interviews af te leggen met mensen die een beroerte hebben gehad
en eventueel ook met de naaste omgeving van mensen die een beroerte hebben gehad.

Wilt u meewerken aan dit onderzoek meld u dan aan via het aanmeldformulier. Dan geeft het secretariaat uw gegevens door aan Manon Kortekaas.

Aanmelden Zuid-Holland

Hidden