Mantelzorgbijeenkomst in Roosendaal op 14 februari

Mantelzorgbijeenkomst in Roosendaal op 14 februari
19 januari, 2022
Noord-Brabant

De ‘Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl – regio Noord-Brabant’ organiseert in samenwerking met ‘Mantelzorg Roosendaal’ in 2022 weer vijf bijeenkomsten voor mantelzorgers van NAH-getroffenen. Op 14 februari zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zal Lies Bonsang de gasten informeren over de patiëntenvereniging en wat deze zoal voor de mantelzorgers kan betekenen. Na de presentatie gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over hun eigen ervaringen. De bijeenkomst vindt plaats bij Huis van de Westrand in Roosendaal en start om 13.30 uur.
 

Doel: Naasten van getroffenen met NAH/Afasie de mogelijkheid bieden om ervaringen uit te wisselen. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een complexe aandoening die op allerlei manieren direct en langdurend invloed heeft. Hersenletsel verandert het leven van zowel getroffenen als naasten ingrijpend. Vaak helpt het om met anderen, die in een vergelijkbare situatie zitten, van gedachten te wisselen. Naast dat er ruimte is voor het delen van de eigen ervaringen wordt er ook informatie over afasie verstrekt. NAH-ambassadeur(s) en gastsprekers vertellen over hun eigen ervaringen.

Doelgroep: Mantelzorgers in de regio West-Brabant die zorgen voor iemand met NAH en/of afasie

Begeleiding:  Kitty Kiezenberg, mantelzorgconsulent Mantelzorg Roosendaal

Datum: Maandag 14 februari 2022 van 13.30 – 15.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 13.15 uur.

Locatie: Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, 4703 HX Roosendaal

Aanmelden: Verplicht via de aanmeldknop.

*) Wij hanteren de (wettelijk) geldende coronamaatregelen. Klik hier.