Ministerie vraagt Hersenletsel.nl mee te denken over medische keuring t.b.v. rijbewijs!

Ministerie vraagt Hersenletsel.nl mee te denken over medische keuring t.b.v. rijbewijs!
15 juli, 2021
Landelijk

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benaderde onze vereniging omdat zij juist ook vanuit onze achterban, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, advies willen hebben over de opzet van de huidige medische keuring. Zij horen heel graag de ervaringen met de huidige opzet van de keuringen èn adviezen over hoe dat beter zou kunnen.  

Veel mensen met NAH krijgen te maken met een medische keuring ten behoeve van het (her)krijgen of behouden van een rijbewijs. Dit wordt gedaan voor de verkeersveiligheid. Het ministerie wil graag uw mening over hoe de medische keuring nu gaat. Nu wordt ook al beoordeeld of iemand medisch rijgeschikt is. Dit geldt voor mensen die 75 jaar worden, wanneer je je rijbewijs voor het eerst aanvraagt of als je een bepaalde medische aandoening hebt. Dat gaat om een grote hoeveelheid mensen. Hier zitten ook mensen tussen waarvoor een keuring achteraf niet nodig was. Daarom wordt onderzocht of er een meer gerichte aanpak mogelijk is. Die aanpak moet de grootste risico’s voor de verkeersveiligheid aanpakken. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen artsen, mensen zelf of hun omgeving een grotere, kleinere, vrijblijvende of minder vrijblijvende rol krijgen.

De adviezen van de deelnemers van de raadpleging worden door het ministerie meegenomen in de keuzes die zullen worden gemaakt.

Denkt u mee? Hoe wordt bepaald wie gezond genoeg is om veilig te kunnen autorijden? Lees hier t/m donderdag 5 augustus hoe het stelsel medische rijgeschiktheid nu is ingericht, beantwoord de vragen, vertel uw ervaringen en geef uw advies. Het onderzoek bestaat uit 3 delen en duurt ongeveer 25 minuten.

Doe mee en laat horen hoe je over dit voor veel mensen met NAH belangrijke onderwerp denkt!