NAH netwerk Wijk bij Duurstede

logo hersenletsel
15 februari, 2024
Utrecht

 

Hoe verdeel ik mijn energie het beste over de dag? Of hoe krijg ik mijn rijbewijs terug? Vragen
waar mensen met NAH dagelijks mee worstelen. Hulp hierbij maakt alles een stuk makkelijker,
maar waar moet je zijn met je hulpvraag? In Wijk bij Duurstede hebben ze hiervoor het ‘NAH
netwerk’ opgericht, dáár kun je nu als inwoner terecht met je vragen. Aan de keukentafel praten
ervaringsdeskundige Jos Schaddelee en Marije van der Rijst, projectleider van de werkgroep
NAH netwerk, ons bij.

Enquête
Eerst de cijfers: als je het landelijk percentage NAH-ers van 3,8 procent vertaalt naar Wijk bij
Duurstede, dan telt de stad 900 inwoners met NAH, dat is veel. En velen van hen weten niet
hoe ze aan de juiste zorg en ondersteuning moeten komen, zo blijkt uit een enquête die het
NAH netwerk heeft gehouden. Het eerste belangrijke verbeterpunt: het herkennen van NAH
door zorgprofessionals.
(Para)medici, of patiënten zelf, zijn zich er niet altijd van bewust dat de klachten die zij hebben
kunnen komen door (eerder opgelopen) schade aan de hersenen. Signalen die wijzen op
mogelijk hersenletsel kunnen ook een andere oorzaak hebben, dat bemoeilijkt de signalering.
Het is dus zaak dat zorgprofessionals in de eerste lijn, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, bij
vage klachten ook denken aan hersenletsel. Veelvoorkomende klachten in dit rijtje zijn: een
sterk verminderde energie, een kort lontje, snelle overprikkeling en geheugenproblemen.

De juiste hulp
Het tweede belangrijke verbeterpunt: de communicatie tussen hulpverleners. Betrokken
hulpverleners vinden het vaak moeilijk om de juiste zorg te vinden. Het overzicht ontbreekt:
welke ondersteuning en hulp is er nu voorhanden en welke expertise ontbreekt nu nog juist?
Het NAH netwerk stelt zich ten doel een informatiepunt te zijn waar alle kennis is
samengebracht, zodat patiënten én zorgprofessionals via het netwerk tot de juiste kennis, zorg
en ondersteuning kunnen komen. Dat het NAH netwerk je kan helpen bij de juiste zorg laat Jos
Schaddelee zien. ‘Het terugkrijgen van mijn rijbewijs bleek een heel project en een zoektocht
naar hulp. Gelukkig heb ik het nu terug met enkele voorwaarden die niet problematisch zijn.’

De omgeving
Ook de omgeving van de mensen die getroffen zijn door NAH kan vaak wat ondersteuning
gebruiken. ‘Meestal is men blij dat hij of zij terug is na de opname, maar wordt na thuiskomst
pas duidelijk dat het wennen is aan de veranderde gezinsgenoot of werknemer. Vaak is de zorg
en aandacht vooral gericht op de getroffene en minder op de omgeving, terwijl ook zij zich
moeten aanpassen aan een ander leven en een manier moeten vinden om met de nieuwe
situatie om te gaan’, zegt Marije van der Rijst.

Lotgenotencontact
Het NAH netwerk heeft ook een lotgenotencontactgroep opgericht. Met lotgenoten heb je aan
een half woord genoeg, die begrijpen dingen die je met anderen vaak moeilijker kunt delen. Met
lotgenoten kun je ervaringen delen en steun vinden bij elkaar. De eerste twee
lotgenotencontactavonden zijn al geweest. De volgende bijeenkomst is dinsdag 28 mei 2024.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het Ewoud en Elisabethgasthuis, Gansfortstraat 4, in Wijk bij
Duurstede en start om 19.30 uur, inloop 19:00 uur. Deelname is gratis en aanmelden
(NAHnetwerk@stichting-binding.nl) is gewenst, maar niet verplicht. Meer informatie kunt u
vinden op de website https://www.nahnetwerkwijkbijduurstede.nl.