Nieuw hulpmiddel en e-learning ontwikkeld t.b.v. besluitvorming van behandelbeleid bij ernstige beroerte

Nieuw hulpmiddel en e-learning ontwikkeld t.b.v. besluitvorming van behandelbeleid bij ernstige beroerte
16 januari, 2020
Landelijk

Als na een ernstige beroerte de vraag rijst of wel of niet doorbehandelen zinvol en gewenst is (bijvoorbeeld het al dan niet starten of voortzetten van sondevoeding), staan artsen en familieleden vaak voor een ingewikkeld dilemma. In de praktijk blijkt dat arts-assistenten neurologie deze complexe familiegesprekken vaak voeren, maar dat onderwijs hierin niet een vast onderdeel is van de opleiding.

Ter ondersteuning is nu een hulpmiddel ontwikkeld dat de arts en de familie helpt gezamenlijk een besluit te nemen op basis van drie invalshoeken die voor deze beslissing van belang zijn: de (veronderstelde) keuze van de patiënt, de medische noodzaak en het comfort van de patiënt.
Voor degenen die zich verder in dit onderwerp willen verdiepen is er tevens een e-learning ontwikkeld. De website is vrij toegankelijk en de e-learning kan voorlopig kosteloos worden gevolgd.

Lees het bijgevoegde persbericht voor meer informatie. 


Bijlage: Nieuw hulpmiddel besluitvorming.pdf