Nieuw NAH-trefpunt in Apeldoorn

logo hersenletsel
24 juli, 2023
Gelderland

In het voorjaar van 2023 kwam een aantal mensen bij elkaar onder leiding van Marianne Hartgers en Paul van Dongen, ambassadeurs van Hersenletsel.nl, om hun ervaringen met betrekking tot de gevolgen van long covid te delen. De langetermijngevolgen van een covid-besmetting kunnen bijvoorbeeld zijn: problemen met de concentratie, overprikkeling of chronische vermoeidheid. Deze verschijnselen worden sinds kort ‘officieel’ erkend als licht traumatisch hersenletsel.
Onze patiëntenvereniging is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Daarom kunnen mensen die covid hebben doorgemaakt en daarvan nog steeds last ondervinden, ook bij Hersenletsel.nl terecht.

De zes bijeenkomsten voor lotgenoten met long covid in Apeldoorn werden financieel ondersteund door een speciale afdeling van het Longfonds, genaamd PostCovid NL. De deelnemers hebben zoveel steun van elkaar ondervonden, dat zij hebben aangegeven ook na de reguliere bijeenkomsten te willen blijven samenkomen, maar dan als lotgenotencontactgroep van Hersenletsel.nl.

Zo werd het nieuwe NAH-trefpunt Apeldoorn geboren. Behalve de mensen die al bijeen kwamen, staat deze groep nu ook open voor andere mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De groep komt samen op elke eerste vrijdagochtend van de maand. De exacte data vindt u in de agenda.

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: De Groene Hoven, zaal 5, Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn

Contactpersoon: Paul van Dongen

E-mail: paulvandongen@hersenletsel.nl

Telefoon: 06-20438808