Nieuwe behandelingsmethode hersentumoren: stereotactische laserablatie (SLA)

logo hersenletsel
6 februari, 2021
Hersentumor contactgroep

Nieuwe behandeling hersentumoren: SLA

 

De EMITT-pilot studie

 

In november 2020 start het Radboudumc in Nijmegen met het uitvoeren van een geheel nieuw soort behandeling van hersentumoren. Als eerste ziekenhuis in Nederland zal er laserbehandeling worden aangeboden: stereotactische laserablatie (SLA). Bij deze behandeling wordt er met een zogenaamd stereotactische operatie door een klein gaatje in de schedel heel precies een glasvezel ingebracht in de tumor. Dit wordt direct gedaan na het nemen van een biopt, wanneer de patiënt al onder narcose is. Via de glasvezel kan met laserlicht de tumor heel precies worden verhit, zodat deze afsterft. Dit wordt gecontroleerd door de behandeling in de MRI scanner uit te voeren.

Deze behandeling wordt in Amerika en een aantal Europese landen al wel toegepast. De eerste resultaten lijken hoopvol, maar er is nog te weinig onderzoek om aan te tonen dat de behandeling definitief van meerwaarde is.

 

Vanuit het Radboudumc is daarom samen met collega’s uit het UMC Utrecht het initiatief genomen om een gezamenlijk landelijke studie op te zetten naar deze behandeling. Er wordt hard geprobeerd hiervoor financiering te krijgen. In afwachting daarvan wordt nu op kleine schaal gestart met de eerste behandelingen. Hiervoor komen vooralsnog alleen patiënten in aanmerking waarbij de behandelende artsen verwachten dat het gaat om een glioblastoom waarbij een operatie om de tumor te verwijderen niet mogelijk is. Deze patiënten krijgen gewoonlijk alleen een biopt (waarna chemotherapie en/of bestraling volgen). Binnen de eerste pilot studie die nu van start gaat, wordt voor 20 patiënten geloot of ze alleen een biopt krijgen of daarnaast ook laserbehandeling. Er zullen dus de komende tijd 10 patiënten met de nieuwe techniek behandeld kunnen worden. Deze zogenaamde EMITT-pilot studie wordt geleid door dr. Kristian Overduin (technisch geneeskundige) en dr. Mark ter Laan (neurochirurg). De gegevens die uit deze studie komen, kunnen hopelijk helpen bij de voorgestelde landelijke studie naar deze behandeling.

 

Neurochirurg in opleiding en coördinerend onderzoeker van deze pilot studie, Ilaria Viozzi, licht toe: “We denken dat deze behandeling veelbelovend is voor onze patiënten, maar het is heel belangrijk om eerst de effectiviteit en veiligheid goed uit te zoeken. Tot nu toe is dit onvoldoende gedaan en we hopen met ons onderzoek hier aan bij te dragen.”

 

Bijdrage Mark ter Laan – Hersenletsel Magazine Q4 2020