Nieuwe lotgenotencontactgroep in Wezep voor mensen met long covid in samenwerking met PostCovid NL

logo hersenletsel
1 augustus, 2023
Gelderland

PostCovid NL (een onderdeel van het Longfonds) is een patiëntenorganisatie voor mensen met langdurige klachten na corona.  PostCovid NL werkt nauw samen met diverse partners, waaronder de Hersenstichting, de Hartstichting en Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.

De coronapandemie lijkt zo langzamerhand naar de achtergrond te verdwijnen, maar de gevolgen voor tienduizenden Nederlanders die kampen met langdurige klachten na een coronabesmetting zijn helaas nog steeds erg groot. Hun persoonlijke verhalen laten zien hoeveel impact deze klachten hebben op hun leven, zowel fysiek en sociaal als mentaal. Ongeveer de helft van de mensen met post-covidklachten geeft aan cognitieve klachten te hebben, waarvan vermoeidheid (‘neurofatigue’), concentratiestoornissen, geheugenverlies, een slecht kortetermijngeheugen en hersenmist (‘brainfog’) de meest voorkomende zijn.

Speciaal voor de laatstgenoemde groep mensen organiseren wij als Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl in 2023 series van 6 lotgenotenbijeenkomsten door het hele land, waarin ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen, erkenning en herkenning, en ook voor het geven van informatie over cognitieve klachten en de mogelijke behandelingen hiervan of trainingen hiervoor. Deze bijeenkomsten worden financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ook in Wezep (op de Veluwe) gaat een lotgenotencontactgroep van start voor mensen met langdurige cognitieve klachten na het doormaken van een coronabesmetting. De tweewekelijkse bijeenkomsten vinden plaats op de maandagochtend. Er is plaats voor 10 deelnemers, en vol = vol.

Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur

Data:
18 september 2023
2 oktober 2023
16 oktober 2023
30 oktober 2023
13 november 2023
27 november 2023.

Locatie: Buurthuiskamer De Klinker, Klimopstraat 1, 8091 VL Wezep

Contactpersoon: Paul van Dongen

E-mail (uitsluitend voor meer informatie): paulvandongen@hersenletsel.nl

LET OP: opgeven kan niet via Hersenletsel.nl, maar dit verloopt via de website van PostCovid NL: www.postcovidnl.nl (dus 2x nl!). Vink dan aan dat het gaat om ‘Bijeenkomsten gericht op concentratie en geheugenproblemen en hersenmist bij Post Covid’ en kies voor Wezep.