Nieuwe richtlijn aanhoudende klachten na licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Nieuwe richtlijn aanhoudende klachten na licht traumatisch hoofd-/hersenletsel
29 april, 2024
Landelijk

Voor aanhoudende klachten na licht traumatisch hoofd-/hersenletsel (LTH) is er een nieuwe richtlijn verschenen. Deze richtlijn is bedoeld voor de groep patiënten die drie maanden na hun hoofdtrauma nog klachten hebben en hun behandelend zorgspecialisten. De nieuwe richtlijn richt zich op de diagnostiek van klachten, de verwijzing en op de meest effectieve behandeling. 

50.000 nieuwe patiënten met hoofdtrauma per jaar

Jaarlijks melden zich meer dan 50.000 mensen met een hoofdtrauma, van wie 15% langdurige klachten ervaart. Deze groep zoekt niet naar medische hulp, maar loopt wel vaak vast in het dagelijks leven. Dit komt mede door de ontbrekende werkwijze in Nederland voor deze patiëntengroep die drie maanden na een val of klap op het hoofd nog klachten houdt en waarbij er geen aanwijzingen zijn voor matig tot ernstig traumatisch hersenletsel. 

Nieuwe richtlijn voor patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

In de richtlijn wordt onder andere gefocust op:

  • Symptoomclusters en diagnostiek bij patiënten met aanhoudende klachten na licht traumatisch hoofd-/hersenletsel;
  • Het in kaart brengen van beïnvloedbare factoren bij aanhoudende klachten na licht THL;
  • De organisatie van zorg rondom deze patiënten met aanhoudende klachten;
  • Diverse behandelingen;
  • Interdisciplinaire revalidatie bij patiënten met aanhoudende klachten na licht THL.

Inbreng vanuit onze patiëntenvereniging

Beleidsmedewerker Michiel Lindhout vanuit onze patiëntenvereniging Hersenletsel.nl werkte mee aan deze nieuwe richtlijn. Hij zorgde ervoor dat er aandacht werd besteed aan de communicatie met patiënten. We zijn blij dat we met onze vereniging zijn betrokken bij deze nieuwe richtlijn, omdat we op deze manier de belangen van deze patiëntengroep goed kunnen behartigen.

Samenwerking tussen diverse partijen

Ook is de richtlijn opgestuurd naar Patiëntenfederatie Nederland en Stichting Hersenschudding. De initiatiefnemers voor de nieuwe richtlijn bij aanhoudende klachten na licht traumatisch hoofd-/hersenletsel is de Vereniging van Revalidatie en werd opgesteld door een veelzijdige commissie van medisch specialisten. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).