Nieuwe tool – Het NAH Paspoort

Nieuwe tool – Het NAH Paspoort
4 april, 2024
Zuid-Holland

Het NAH Paspoort bestaat uit twee documenten:

  1. Allereerst een papieren folder, waarin de NAH cliënt zijn onzichtbare beperkingen beschrijft, de verandering die het letsel in zijn of haar persoonlijke leven betekent en de praktische zaken die er nu wel en niet nodig zijn om een volwaardig leven te kunnen leiden. Deze persoonlijke uitlegfolder is bedoeld voor naasten, familie of wie hij of zij dit mee wil delen.
  2. Daarnaast een geplastificeerd pasje waarop een Quick scan, waar in één oogopslag de belangrijkste beperkingen, de do’s en dont’s te zien zijn. Dit kan gebruikt worden in bijvoorbeeld restaurants, winkels of bij medisch personeel.

 

Hoe wordt zo’n NAH Paspoort gemaakt?

Je wordt geïnterviewd door, bij voorkeur, twee NAH paspoortcoaches. Dit zijn NAH medewerkers en/of NAH ervaringsdeskundigen, die een speciaal hiervoor ontwikkelde NAH paspoortcoach training hebben gevolgd. Zij gaan je helpen om in jouw eigen woorden je onzichtbare beperkingen op papier te krijgen. Hoe je hier mee omgaat en wat het in jouw leven behelst. Hier structuur in aan te brengen en een helder begrijpelijk verhaal te creëren. Hoeveel tijd er nodig is voor één of meerder interviews en waar die plaatvinden (bij jou thuis of elders) zal altijd in overleg afgesproken worden.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Het NAH paspoort is gratis

Voorbeeld NAH Uitlegboekje                                NAH Pas
  NAH Uitlegboekje                                         NAH Pas

 

 

Wil je zelf de NAH paspoortcoach training gaan volgen?

NAH medewerkers in de zorg en NAH ervaringsdeskundigen die het leuk vinden om mensen met NAH zo’n paspoort te maken. De training is bedoeld om hen tools in handen te geven waarmee ze cliënten één op één kunnen helpen in het zichtbaar maken van hun (niet zichtbare) beperkingen.

De zoektocht aan te gaan en daar de juiste woorden aan te gaan geven. En zo een NAH Paspoort te creëren waarmee de cliënt zijn onzichtbare beperkingen in (eigen) lekentaal kan presenteren en communiceren naar zijn of haar naaste omgeving, medische zorgverleners en eventuele begeleiders. Ook om helder te krijgen wat zij wel en niet nodig hebben. Buiten dat mensen d.m.v. zo’n NAH paspoort hun onzichtbare beperkingen kunnen beschrijven en uitleggen aan hun naasten en zo meer begrip kunnen bewerkstelligen, kan het ook hun eventuele behoefte aan begeleiding goed zichtbaar maken en personaliseren. Ieder persoon, hersenletsel en behoeftes zijn uniek en voor een ieder anders. Het doel is om de persoon een stem te helpen geven om de vaak niet zichtbare beperkingen helder over het voetlicht te kunnen brengen. Om hiermee meer begrip te creëren.

De training zelf

De training bestaat uit twee dagdelen van 3 uur. Waarna een praktijk oefening volgt. De samenstelling is idealiter drie NAH begeleiders en drie NAH ervaringsdeskundigen. Deze laatsten zullen aan het eind van de gehele training zelf ook een NAH paspoort krijgen.

De training wordt gegeven door Evelien Vonk, NAH begeleidster en trainster van Middin en Raymond van Soldt, projectleider “het onzichtbare zichtbaar’ en ex-NAH begeleider bij Middin.

De training wordt gratis aangeboden

 

           
 Evelien Vonk                 Raymond van Soldt
Trainster                      Projectleider

 

Contact

Raymond van Soldt
NAHpaspoort@voorall.nl

 

Downloads:

Flyer NAH Deelnemer
Flyer NAH Coach
Voorbeeld NAH Pas
Voorbeeld NAH Uitlegboekje