Nu verkrijgbaar: Het NAH Masterplan deel 2: De stille kracht.

Nu verkrijgbaar: Het NAH Masterplan deel 2: De stille kracht.
8 november, 2021
Landelijk

Ben jij mantelzorger voor een dierbare met hersenletsel? Dan is dit boekje voor jou! 

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met mantelzorg: je zorgt voor een naaste, soms 24 uur per dag. Vaak zie je aankomen dat je voor een ander moet gaan zorgen, maar mantelzorger voor iemand met hersenletsel ben je meestal ineens.
Mantelzorg is topsport, waar je ongetraind aan begint. Je hebt deze rol niet bewust gekozen en soms komt deze rol in een levensfase waarin je je nog helemaal niet hebt beziggehouden met zorgen voor een ander.

Juist als mantelzorger krijg je te maken met nieuwe rollen. Je bent ineens veel meer de verzorger van je partner, in plaats van de partner. Of je ouder, die je altijd om raad vroeg, steunt ineens op jou als kind. Ook naar de buitenwereld toe zijn de diverse rollen complex. De omgeving maakt niet altijd een goede inschatting van de situatie of kan jouw rol niet altijd naar waarde inschatten. Of: je hebt geen rol in de relatie zorgverlener – cliënt, terwijl jij als naaste wel veel input kan geven. 

Mantelzorgen is ook mooi, je kunt iets anders voor een ander doen en kan hier zelf als mens van groeien. Liefde en loyaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Maar er is ook schuldgevoel, als je gewoon een keer niet wilt zorgen, maar je eigen gang wilt gaan. Mantelzorgen is een deel van je leven én verdient dus de volle aandacht. 

Dit boekje is dus speciaal voor jou, als mantelzorger en stille kracht. In het boekje worden dilemma’s en gevoelens waar je mee te maken hebt besproken. Ga aan de slag en denk na over jouw rol en hoe je die, met respect voor alle betrokkenen, kan versterken!

Dit tweede boekje maakt deel uit van een serie van vier. Eerder verscheen al deel 1, voor mensen met hersenletsel en in de komende tijd gaan er nog 2 boekjes uitkomen; respectievelijk voor de docent en de werkgever. 

De auteurs hebben daarbij gekozen voor kleine praktische ‘doe’ boekjes, waarbij iedere lezer wordt meegenomen in de wereld van hersenletsel en aan het denken wordt gezet over de eigen rol en hoe je jezelf daarin kunt versterken. Uiteindelijk ben je zelf de expert. 

Bestellen met ledenkorting? Mail naar info@hersenletsel.nl!

Om dit boek of het eerder verschenen deel voor mensen met hersenletsel met ledenkorting te kunnen bestellen moet u de bestelling doen via info@hersenletsel.nl. Vermeld in uw bestelling uw adresgegevens, welk boek of welke boeken u wilt bestellen en het aantal boeken. Bestellingen die bij ons binnenkomen worden door ons, nadat wij gecheckt hebben of de besteller inderdaad lid is van onze vereniging, doorgestuurd naar Annet Wielemaker en Zita Schwab van het NAH Masterplan. Zij verzorgen vervolgens de verzending en de facturatie. 

Normaal betaalt u voor een boek € 20,00 + € 4,00 verzendkosten. Als lid van onze patiëntenvereniging betaalt u voor 1 exemplaar € 15,00 inclusief de verzendkosten. Bij een bestelling van 10 exemplaren of meer betaalt u € 13,50 per exemplaar inclusief verzendkosten. 

Voor het volgen van de ontwikkelingen en voor meer informatie kijk op: www.nahmasterplan.nl of mail naar info@nahmasterplan.nl