Onzichtbare gevolgen na een herseninfarct

logo hersenletsel
11 mei, 2021
Zuid-Holland

Vaak zijn de gevolgen na een CVA niet zichtbaar. In de thuissituatie wordn deze gevolgen pas echt duidelijk en moet je leren ermee om te gaan.

In een korte video vertelt Bram Faas zijn verhaal en wordt de rol van de CVA-nazorgverpleegkundige toegelicht.

Link voor de video: https://youtu.be/Vf2GuovuG4s