Ook de regio Gelderland heeft ambassadeurs!

Ook de regio Gelderland heeft ambassadeurs!
23 juli, 2021
Gelderland

Op 12 november 2020 zijn 9 ambassadeurs, na het volgen van de ambassadeurstraining, gecertificeerd als NAH-ambassadeurs van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Helaas door corona heeft de certificering digitaal plaats gevonden en de groepsfoto is dan ook digitaal gemaakt.

Wie zijn de ambassadeurs van Hersenletsel.nl regio Gelderland en wat gaan zij doen?

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl leidt sinds 2019 NAH Ambassadeurs op. NAH Ambassadeurs zijn mensen die zelf niet-aangeboren hersenletsel hebben, of naasten van iemand met NAH. Ambassadeurs zijn door de vereniging geschoolde ervaringsdeskundigen.

Ambassadeurs ondersteunen het regiobestuur in haar taken om de gevolgen van hersenletsel onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Dat kan zijn door lotgenotenbijeenkomsten te organiseren, het ondersteunen van lotgenoten 1 op 1, de belangen van mensen met NAH te behartigen in cliëntenraden of Adviesraden Sociaal Domein, op informatiemarkten aanwezig zijn om de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl te promoten, het geven van voorlichting over Hersenletsel.nl en het geven van presentaties van hun eigen ervaringsverhaal of over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven, geven van gastcolleges over NAH en de patiëntenvereniging op beroepsonderwijs, Hogescholen en Universiteiten en het meedenken in en meewerken aan projecten en wetenschappelijke onderzoeken en het participeren in diverse forums en platforms.

Altijd al eens van een ervaringsdeskundige willen horen waar ze tegenaan zijn gelopen en hoe ze met hun hersenletsel zijn omgegaan? Dan kunt u nu ook in Gelderland een ambassadeur uitnodigen! Vanuit hun ervaring vertellen zij over wat zij hebben meegemaakt. Wat obstakels maar juist ook mogelijkheden zijn geweest. Dit kan verhelderend werken en inzicht bieden. Voor zowel zorgverleners als mensen die het zelf is overkomen. Ook kunnen ambassadeurs informatie delen, in een panel plaatsnemen of u bijvoorbeeld adviseren bij de ontwikkeling van een tool.

Een lezing/presentatie wordt verzorgd door een duo van ervaren ambassadeurs. Wij vragen u, als aanvrager van de lezing, zelf te zorgen voor een zaal, zaalhuur, een wit scherm en een beamer. Een lezing duurt ongeveer 45 minuten en kost € 100. Daarnaast vragen wij u de reiskosten van de ambassadeurs te vergoeden.

Wilt u een presentatie op maat aanvragen, een  ambassadeur voor iets anders inzetten, kunt u als organisatie niet aan de financiële verplichting voldoen of hebt u andere vragen? Neem dan contact met ons via de button op onze website: https://www.hersenletsel.nl/over-ons/contact. W ij kijken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn. Of nodig meteen een ambassadeur uit via de button op onze website:  https://www.hersenletsel.nl/ambassadeur-uitnodigen-form 

U kunt ook contact opnemen met onze regio-ondersteuner Lies Bonsang door een mailtje te sturen naar regioondersteuner@kpnmail.nl of bellen kan ook naar 06-15091924.

Deze week stellen wij de 1e twee ambassadeurs van Gelderland aan u voor.