OPROEP I.V.M. AFSTUDEERPROJECT INFOMATIEVOORZIENING CVA-GETROFFENEN

OPROEP I.V.M. AFSTUDEERPROJECT INFOMATIEVOORZIENING CVA-GETROFFENEN
9 juni, 2021
Noord-Brabant

Mijn naam is Karlijn van Rijen, ik studeer aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor mijn master-studies Human-Technology Interaction en Industrial Design houd ik me bezig met het ontwerpen van technologie voor de gezondheidszorg.

Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeerproject rondom informatievoorziening voor mensen die een CVA hebben gehad. Hiervoor werk ik, binnen het onderzoeksteam van Fontys University of Applied Sciences, samen met het Catharina Ziekenhuis en CVA Netwerk Eindhoven – de Kempen (zie: shorturl.at/mzSU3). Om me beter te verdiepen in de ervaringen, wensen en behoeften van deze groep zou ik u graag willen vraag deel te nemen aan mijn onderzoek.

 • In het specifiek ben ik op zoek naar mensen die tussen 2015 en 2021 een CVA hebben gehad en die thuis hebben gerevalideerd (dus niet in, bijvoorbeeld, een revalidatiekliniek).
 • Ik zou u graag vragen gedurende één week gebruik te maken van een zogeheten ‘probe’
  • Dit is een onderzoeksmethode waarbij u een klein pakketje thuis bezorgd krijgt.
  • Daarin zit, bijvoorbeeld, een werkboekje met vragen, een wegwerpcamera en een dagboekje (zie foto onderaan).
  • Bij het pakketje zit uitleg over de taken.
  • Dit kost u dagelijks zo’n 10 tot 15 minuten.
 • Na de week zou ik u graag wat vragen stellen over het gebruik van de probe.
  • Dit interview kost 20 tot 30 minuten.
  • Het interview zal telefonisch, via Teams of thuis op veilige afstand plaatsvinden.
 • Het onderzoek zal plaats vinden begin juli
 • Het onderzoek beslaat in totaal 1 à 2 weken.
  • U wordt gevraagd 1 week de probe te gebruiken.
  • U wordt gevraagd de week erop deel te nemen aan het interview.

Deelnemen aan dit onderzoek vereist geen enkele voorkennis; alle inzichten die door het onderzoek verzameld worden zijn nuttig en waardevol. Meewerken aan dit project betekent dat u bijdraagt aan het verbeteren van de zorg voor mensen die een CVA hebben gehad. Mocht u zich aangesproken voelen, dan zou ik u graag willen vragen deel te nemen. U kunt mij mailen met uw naam en telefoonnummer. Ik zal dan contact met u opnemen.

Uiteraard leg ik alles ook graag in meer detail uit via een telefonisch gesprek. Voor vragen of opmerkingen ben ik bereikbaar via onderstaand emailadres en telefoonnummer.

Ik hoor graag van u!

Karlijn van Rijen

k.c.a.v.rijen@student.tue.nl

06 31 27 57 02