Oproep: NAH ervaringsdeskundigen voor project Miles voor mensen met NAH

Oproep: NAH ervaringsdeskundigen voor project Miles voor mensen met NAH
17 juni, 2022
Zuid-Holland

De Hersenstichting heeft subsidie gegeven voor het project Miles voor mensen met NAH. Het project is op 1 juni gestart en duurt tot december. In dit project wordt Miles, een app op een smartwatch, uitgebreid met functies voor mensen met NAH. Door Stichting Bestaanskracht is in samenwerking met de Vereniging Hersenletsel.nl regio Zuid-Holland een enquête uitgevoerd onder meer dan 100 thuiswonende mensen met NAH. Uit deze enquête komt naar voren dat er behoefte is voor twee extra functies in Miles voor mensen met NAH. Een ervan is de functie om beter grip op je energieniveau te krijgen en de andere functie is om je te helpen bij het herinneren en uitvoeren van je dagelijkse activiteiten.

 

Voor het Miles project zoeken wij 10 mensen met NAH die thuis wonen en zelfstandig naar buiten (willen) gaan.

1. Deelnemen aan klankbordgroep, waarin we vragen om mee te denken over hoe de functies makkelijk toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden

2. Deelnemen aan de Miles pilot door 8 weken gebruik te maken van Miles, app en smartwatch, voor mensen met NAH

3. Deelnemen aan praktijkonderzoek door eigen ervaring met werking en gebruik te delen met de onderzoeker (o.a. via interviews)

Wat bieden we? reiskostenvergoeding voor deelname aan bijeenkomsten

Aanmelden voor dit project kan via: regio-ondersteunerzh@hersenletsel.nl
 

Achtergrond Miles (watchmiles.nl/) is op initiatief van de familie van der Weg (oprichters Stichting Bestaanskracht) met heel veel hulp van anderen ontworpen en ontwikkeld voor hun zoon en lotgenoten met een ernstige psychische aandoening. Miles wordt bij meerdere ggz-instellingen succesvol ingezet voor deze doelgroep. Naar aanleiding van aandacht in de media is gevraagd of Miles ook geschikt kan worden gemaakt voor mensen met NAH. Dankzij subsidie van de Hersenstichting kan Stichting Bestaanskracht samen met de Vereniging Hersenletsel.nl regio Zuid-Holland dit realiseren.


Bijlage: 20220609 - OPROEP - NAH ervaringsdeskundigen voor project Miles voor mensen met NAH - concept.pdf