Patiëntenplatform Sepsis en daarna en Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl schrijven brief aan Gezondheidsraad

Patiëntenplatform Sepsis en daarna en Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl schrijven brief aan Gezondheidsraad
14 augustus, 2020
Landelijk

Idelette Nutma, oprichter van het patiëntenplatform Sepsis en daarna, voert al enige tijd een politieke lobby om vitamine C therapie in te zetten bij de behandeling van COVID-19. Samen met onder andere emeritus hoogleraar Oudemans (Amsterdam UMC) deed zij een dringende oproep aan minister de Jonge van Volksgezondheid en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Die laatste resulteerde in het advies van prof. Jet Bussemaker (voorzitter van de Raad) om hierover een brief aan de Gezondheidsraad te sturen. Die uitdaging heeft ze gisteren in samenwerking met Hersenletsel.nl opgepakt. 

De stem van de patiënt en het ethisch perspectief bij het inzetten van de vitamine C-behandeloptie

In deze tijd, waarin de dreiging van nieuwe virus-uitbraken onverminderd boven onze hoofden blijft hangen, is het belangrijk dat we alle kennis en ‘good practices’ in ogenschouw nemen en dat daarin ook ex-patiënten en naasten een stem krijgen. We hebben als samenleving een gezamenlijk belang bij het zoeken naar wegen om patiënten een optimale kans te geven.  Ex-patiënten en naasten kunnen een doorslaggevende rol spelen bij het maken van nieuwe, ethische afwegingen rond de vraag: wat verdient een kans in het beperken van de impact van het virus en wat weegt voor patiënten en naasten daarbij het zwaarst? 

Vitamine C, een veilige en onmisbare partner in de strijd tegen COVID-19

Therapie met hoge doseringen vitamine C, zo snel mogelijk intraveneus toegediend, vergroot aanmerkelijk de kans dat de infectie van de patiënt niet ontspoort. Door vroeg in te grijpen kan deze therapie ontsporing van de ontstekingsreactie tegengaan waarmee nu al in de VS (in de betreffende ziekenhuizen) in veel gevallen voorkomen kan worden dat patiënten aan de beademing gaan, ja, zelfs dat zij überhaupt op de IC moeten worden opgenomen.

Gegeven de huidige omstandigheden, waarin een vaccin en een voldoende graad van immuniteit nog lang op zich zullen laten wachten, verdient de veilige therapie met hoge doseringen vitamine C een kans, die op dit moment in Nederland nagenoeg onbenut blijft. Vanuit patiënten- en ethisch perspectief is er geen denkbaar argument om vitamine C niet nú al op een gecontroleerde manier in de strijd tegen het virus in te zetten. Sepsis en daarna en Hersenletsel.nl vragen in de brief de aandacht van de raad voor het concrete voorstel dat al in april van dit jaar aan de minister is gedaan.

 


Bijlage: Brief aan Gezondheidsraad 2020 DEF.pdf