REGIO-ONDERSTEUNER ZEELAND

logo hersenletsel
21 januari, 2020
Zeeland

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is er voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van een ieder met NAH. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

De patiëntenvereniging Hersenletsel is onderverdeeld in 11 regio’s en iedere regio heeft een eigen regiobestuur. Met ingang van 1 december 2019 zijn voor een periode van één jaar 7 regio-ondersteuners bij de landelijke patiëntenvereniging begonnen. De regio Zeeland is één van de elf regio’s van Hersenletsel.nl en per 1 december 2019 is Lies Bonsang aangesteld als regio-ondersteuner voor de regio Zeeland.

Haar opdracht is:

●      Het opstarten van de regio Zeeland. In deze regio moet de vereniging zichtbaar en actief worden. Door het o.a. opstarten/organiseren van activiteiten

●      Hersenletsel.nl bekendmaken en onder de aandacht brengen bij professionals

Haar werkzaamheden zullen zijn:

●      het versterken van de verbinding van de regionale afdelingen met de landelijke vereniging

●      het versterken van en eventueel participeren in regionale netwerken

●      het verbeteren van de PR en communicatie op regionaal niveau

●      het bedenken van regionale projecten en het werven van financiering daarvoor

●      het werven van regionale fondsen

Lees meer over Lies Bonsang in bijgevoegd document


Bijlage: Even voorstellen.pdf