Samenwerken aan betere arbeidsparticipatie van mensen met hersenletsel

Samenwerken aan betere arbeidsparticipatie van mensen met hersenletsel
27 oktober, 2020
Landelijk

Op 4 maart 2019 kwam minister van VWS Bruno Bruins bij Hersenz-Middin in Den Haag. Hij sprak daar mensen met hersenletsel, die hem vertelden over de problemen waar zij tegenaan lopen als het om werk gaat. Veel mensen met hersenletsel kunnen niet of niet meer volledig werken, maar moeten dat wel omdat hun belastbaarheid fors wordt overschat. Andere mensen met hersenletsel willen graag weer gaan werken maar komen moeizaam aan de bak. Minister Bruins toonde begrip voor de problematiek en bood aan een boodschap over te brengen aan zijn vroegere werkgever het UWV.

Het heeft even geduurd, maar nu is dan toch het document voor het UWV klaar. Deze notitie bevat de boodschap van een aantal personen en organisaties die nauw betrokken zijn bij mensen met hersenletsel en die zich zorgen maken over hoe er met hun arbeidsparticipatie wordt omgegaan. Voor de notitie is grif gebruik gemaakt van alle verhalen die mensen met hersenletsel op ons verzoek over dit onderwerp hebben ingestuurd. De betrokken organisaties, waaronder Hersenletsel.nl, nodigen de directie van het UWV van harte uit om in gesprek te gaan over het verbeteren van de arbeidsparticipatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De sleutels daarvoor zijn kennis van hersenletsel, een realistische inschatting van mogelijkheden en belastbaarheid, en communicatie op maat. U leest er meer over in bijgevoegde notitie.


Bijlage: 20200214 Samenwerken aan betere arbeidsparticipatie van mensen met hersenletsel - 14 februari 2020.pdf