Samenwerking Stichting KOH

Samenwerking Stichting KOH
14 oktober, 2021
Noord-Brabant

Hersenletsel.nl werkt mee aan een project van Stichting KOH (KOH: Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg) uit Eindhoven. Diverse ambassadeurs van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl uit onder andere de regio Noord-Brabant hebben op dinsdag 5 oktober jl. deelgenomen aan twee focusgroepen van het project ‘ontwikkelen scholingspakket hersenletsel voor huisartsen’ in Eindhoven.

 

De focusgroepen bestonden uit:

  • Deelnemers die problemen hebben op het gebied van NAH, waarbij hun hersenschade door middel van een scan aantoonbaar gemaakt is. Dit kunnen zowel mensen zijn die een CVA gehad hebben als mensen bij wie aantoonbaar hersenschade is vastgesteld als gevolg van bijvoorbeeld een trauma.
  • Deelnemers die klachten hebben op het gebied van NAH, maar bij wie geen hersenschade is vastgesteld op een scan. Dat gebeurt vaak bij licht traumatisch hersenletsel of bij hersenletsel als gevolg van een infectie.

Met subsidie van de Hersenstichting ontwikkelt KOH een scholingspakket voor professional in de huisartsenpraktijk over de veelal onzichtbare gevolgen van hersenletsel en de moeilijke zorg- en ondersteuningsmogelijkheden voor deze doelgroep.

Niet iedere patiënt krijgt de juist zorg op het juiste moment omdat soms de link niet wordt gelegd tussen de klachten van de patiënt en (eerder doorgemaakt) hersenletsel. Om ervoor te zorgen dat de scholing voldoende aansluit bij de behoefte van de patiënten, organiseren we focusgroepen met ervaringsdeskundigen. Tijdens deze groepsgesprekken gaan we met elkaar in gesprek om na te gaan wat vanuit het patiëntenperspectief van belang is voor de goede zorg in de huisartsenpraktijk.

De huisarts beschikt over een stroomschema over hersenletsel en weet bij welke klacht welk medicijn kan worden uitgeschreven. De vaak onzichtbare gevolgen hebben niets te maken met de medische zorg, maar alles met nazorg. De huisarts wilt weten wat de impact en de gevolgen zijn van NAH. Die wilt ook de restklachten van NAH erkennen, maar dan dient deze wel informatie te krijgen van de patiënt(en). Hoe pakt de huisarts dit het beste aan, hoe komt hij/zij aan deze informatie?

 

De vragen van Stichting KOH die aan onze ambassadeurs werden gesteld:

  • Hoe kan de huisarts vinger aan de pols houden (follow-up) vanaf het moment dat de patiënt met NAH wordt ontslagen uit het ziekenhuis/revalidatie?
  • Hoe kunnen we de weg vinden in ‘hersenletselland’?
  • Hoe kunnen we de link liggen met de onzichtbare gevolgen van NAH als de patiënt niet aangeeft waar hij last van heeft?

Stichting KOH gaat de input gebruiken om een scholing samen te stellen.