Samenwerking!

logo hersenletsel
18 mei, 2023
Limburg

In 2021 heeft het EHL (expertisecentrum hersenletsel Limburg samen met Adelante en SGL het project “samen sterk voor hersenletsel” uitgevoerd onder leiding van Caroline van Heugten.
In hun eindrapport doen ze een aantal aanbevelingen waarin ze vooral aandacht geven aan de behoefte aan zorg en ondersteuning in de latere fases na hersenletsel.

Subsidieverstrekker ZonMw heeft hun aanvraag om met deze aanbevelingen aan de slag te gaan gelukkig toegekend.
Dat betekend dat ze nu een vervolg hieraan kunnen geven met een project waarmee ze kort gezegd 2 producten gaan opleveren.
1) Een digitale, prikkelarme en drempelvrije website ontwerpen voor een provinciale keuzewijzer hersenletsel
2) Een basisscholing ontwikkelen over hersenletsel en de onzichtbare gevolgen daarvan, bedoeld voor(algemeen wekende)professionals die te maken hebben met mensen in de chronische fase.

De ontwikkeling van deze 2 producten brengt ons weer een stap dichterbij onze ambitie om de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van mensen met hersenletsel en hun naasten in Limburg te versterken en verbeteren.
De looptijd van het project is 1 jaar tot 1 Januari 2024.

Samen met mensen van de klankbordgroep(ervaringsdeskundigen) , Adelante, SGL en mensen van burgerkracht Limburg, mogen wij als patiëntenvereniging hersenletsel Limburg deelnemen in het Adviesteam.