Sprekersgroep/klankbordgroep NAH Limburg

logo hersenletsel
21 november, 2022
Limburg

Op maandagavond 14 November jl organiseerde de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Peel en Maas een themasessie over niet aangeboren hersenletsel (NAH).
4 leden van de klankbordgroep NAH Limburg waren uitgenodigd om hun verhaal te doen.
Het waren 3 ervaringsdeskundige en een mantelzorger.

Op deze dag zijn ze onder begeleiding van Corinna Sipkema afgereisd naar Peel en Maas.
De sprekers wisten heel goed over te brengen wat het is om NAH te hebben.

Ze besteedden vooral aandacht aan de hindernissen die je tegenkomt in het dagelijks leven,
In de contacten met WMO-consulenten.

De toehoorders waren onder de indruk van de verhalen. We hopen dat we meer begrip hebben kunnen bereiken voor mensen met NAH.
VOORAL DE NIET ZICHTBARE GEVOLGEN VAN NAH.

De klankbordgroep NAH Limburg is voortgekomen uit een initiatief van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl regio Limburg.
Er wordt nauw samengewerkt.