Het TENSION-project

Het TENSION-project
13 maart, 2024
Landelijk

Doeltreffendheid en veiligheid van trombectomie in beroerte met verlengde laesie en verlengd tijdvenster: een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (TENSION)

Thrombectomie is een behandeling voor bepaalde vormen van acute ischemische beroerte die gebruikmaakt van zeer kleine mechanische apparaten om de effecten van een lopende beroerte drastisch te verminderen. De apparaten worden gebruikt om het stolsel in het bloedvat in de hersenen te breken en te verwijderen. Deze procedure wordt uitgevoerd door zeer bekwame neuro-radiologen en vereist speciale ziekenhuisfaciliteiten.

Thrombectomietests die vóór TENSION zijn voltooid, omvatten zeer beperkte groepen beroertepatiënten. Ze lieten zien dat als thrombectomie werd gebruikt bij patiënten met een klein hersenstolsel, dit aanzienlijk het niveau van ernstige post-beroerte invaliditeit of overlijden verminderde door de bloedstroom te herstellen en daardoor hersenschade te beperken.

Het TENSION-project

Het TENSION-project had tot doel de effecten van mechanische stolselverwijdering te onderzoeken in een breder scala van patiënttypen met grotere herseninfarcten waarbij het voordeel van thrombectomie onzeker was.

TENSION wilde vaststellen of het veilig en effectief was om thrombectomie uit te voeren bij patiënten met zogenaamde ‘uitgebreide infarcten’, dat wil zeggen, grotere gebieden van beschadigde hersenen in vergelijking met eerdere studies. Bovendien konden patiënten zich inschrijven voor het onderzoek tot 12 uur nadat hun symptomen voor het eerst verschenen, waardoor de behandeling werd uitgebreid naar een andere grotere groep patiënten, waaronder bijvoorbeeld meer mensen die ’s nachts een beroerte krijgen en waarschijnlijk later bij het ziekenhuis komen. Ten slotte zorgde het onderzoeksontwerp ervoor dat de apparatuur die in de proef werd gebruikt, overeenkwam met die in de klinische praktijk, zodat de resultaten gemakkelijk konden worden overgedragen naar de dagelijkse praktijk.

Het TENSION onderzoek

Het onderzoek omvatte patiënten uit acht Europese landen en stond onder leiding van professor dr. Götz Thomalla van het Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in Hamburg en professor dr. Martin Bendszus van het Universitätsklinikum Heidelberg. De resultaten van het onderzoek, die gelijktijdig werden onthuld op het World Stroke Congress en werden gepubliceerd in The Lancet in oktober vorig jaar, toonden aan dat het gebruik van thrombectomie aanzienlijk kan helpen bij patiënten met ernstige beroertes veroorzaakt door geblokkeerde bloedvaten in de hersenen. De bevindingen van de studie zullen waarschijnlijk de weg vrijmaken voor bredere overweging van deze aanpak voor een groter aantal patiënten in de toekomst.

De resultaten

Professor Thomalla zei: “TENSION heeft bewijs geleverd voor een effectieve therapeutische interventie voor patiënten met een ernstige beroerte. Dit betekent dat we betere individuele resultaten voor patiënten kunnen behalen en een beroerte-gerelateerde handicap bij een groter aantal patiënten kunnen vermijden. Op maatschappelijk niveau zullen nieuwe behandelrichtlijnen op basis van onze bevindingen helpen om de kosten van een beroerte te verminderen.”

Arlene Wilkie, directeur-generaal van de Stroke Alliance for Europe, zei: “We waren enthousiast toen we over deze resultaten hoorden toen ze werden gepresenteerd op het WSO-congres in Toronto. Eindelijk hebben we het bewijs dat deze essentiële behandeling veilig kan worden gebruikt bij een groter aantal beroertepatiënten dan momenteel het geval is. Dit zal helpen het risico op langetermijninvaliditeit, dat vaak gepaard gaat met een beroerte, te verminderen en mensen in staat te stellen sneller te herstellen. We roepen op tot een onmiddellijke update van de richtlijnen in alle Europese landen om deze nieuwe bevindingen te weerspiegelen, zodat meer mensen baat zullen hebben bij de behandeling.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met research@safestroke.eu of de TENSION-website bezoeken op tension-study.eu. TENSION heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 754640.