Unieke samenwerking Heliomare, Hersenletsel.nl en PGOsupport bij innovatieve nazorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Unieke samenwerking Heliomare, Hersenletsel.nl en PGOsupport bij innovatieve nazorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
14 december, 2018
Landelijk

Onlangs ondertekenden Heliomare, Hersenletsel.nl en PGOsupport een intentieovereenkomst om te komen tot verbetering van het nazorgtraject voor mensen met NAH. De behoefte van cliënten aan nazorg en hun actieve betrokkenheid bij de verbetering is leidend in de samenwerking. 

Mensen met hersenletsel en hun naasten merken vaak in de thuissituatiepas echt wat leven met hersenletsel inhoudt. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel als sociaal komt er heel wat op hen af. Er leven vaak vragen of er is behoefte aan ondersteuning om te leren omgaan met de gevolgen van het letsel. Het vinden van de juiste ondersteuning of een plek waar je met je vragen terecht kunt kost veel energie en daarnaast worden vaak onnodige (zorg)kosten gemaakt. 

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is verheugd over de samenwerking. Bestuurslid André de Rosa Spierings: “Een langgekoesterde wens gaat met deze samenwerking in vervulling. Ik ken veel schrijnende voorbeelden van mensen die jarenlang zoeken naar de juiste ondersteuning. Of wel hulp krijgen, maar niet die waarmee hun probleem wordt opgelost of waardoor zij antwoord op hun vraag krijgen. De bedoeling van deze samenwerking is om nazorgtrajecten van mensen met NAH zodanig in te richten dat het effect daarvan langdurig is en aansluit op de behoeften van de cliënt. Dat kan zijn het anders organiseren van de bestaande zorg of e-health in de vorm van een app of digitaal platform.”

De samenwerking is in eerste instantie gericht op mensen met hersenletsel in de regio Midden-Kennemerland, waaronder cliënten van Heliomare die een revalidatietraject hebben doorlopen. Vanaf het eerste begin zijn ervaringsdeskundigen actief bij het project betrokken.