Uw ervaring is belangrijk, help de zorg verbeteren en vul de enquête in.

Uw ervaring is belangrijk, help de zorg verbeteren en vul de enquête in.
11 september, 2019
Landelijk

In toenemende mate willen patiënten en hun naasten kunnen meebeslissen over de zorg die zij krijgen. Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl vindt het belangrijk dat dat gebeurt, omdat veel keuzes die gemaakt moeten worden van grote invloed zijn op de rest van iemands leven. Daarnaast helpt het samen beslissen bij het vinden van de voor u op dat moment best mogelijke zorg. Daarom zijn wij actief betrokken bij een onderzoek van de Santeon ziekenhuizen, waarin wordt gekeken welke informatie patiënten met een beroerte en hun naasten nodig hebben om samen met hun arts voor de meest passende zorg te kiezen nadat zij ontslagen zijn uit het ziekenhuis.  En daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Hersenletsel.nl is de grootste patiëntenvereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing.

U kunt meedoen aan dit onderzoek als u ooit een beroerte hebt gehad. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst met algemene vragen over uw beroerte en met vragen over de keuze voor uw ontslagbestemming. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten en deze kan anoniem ingevuld worden. U mag de vragen zelf beantwoorden, of samen met uw partner of mantelzorger.

Uw antwoorden worden gebruikt om de informatievoorziening te verbeteren voor patiënten met een beroerte en om toekomstige patiënten te helpen om samen met hun arts te beslissen over hun zorg.

Mocht u vragen hebben, dan kunnen wij u in contact brengen met de hoofdonderzoeker van dit onderzoek.

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Vul dan hier de enquete in.

Wij danken u bij voorbaat voor uw hulp!