Vacature secretaris (m/v)

Vacature secretaris (m/v)
28 november, 2021
Zeeland

Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel. Zij staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met hersenletsel. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. Hersenletsel.nl behartigt belangen op regionaal, landelijk en internationaal niveau.  

Voor de regio Zeeland is het bestuur op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger voor de functie SECRETARIS.

Algemeen

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de regio Noord-Brabant. Ze geeft leiding aan de regio Noord-Brabant en stuurt het proces van samenwerking tussen vrijwilligers, NAH-ambassadeurs en bestuursleden, gericht op het realiseren van de doelstelling. Het bestuur verdeelt onderling haar taken. Ze kan taken ook delegeren naar anderen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uit te voeren beleid.

Profiel van de secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor alle secretariële taken binnen het bestuur. Daarbij is de secretaris het geheugen van de regio Noord-Brabant. De secretaris heeft ter ondersteuning een bepaalde hoeveelheid informatie tot haar beschikking. Van belang is dan wel dat daarvoor een goed informatiesysteem wordt opgezet. 

Belangrijkste taken

 • Het voorbereiden van de agenda, samen met de voorzitter.
 • Het notuleren van vergaderingen en uitwerken van verslagen.
 • Het versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar bestuursleden.
 • Het maken van samenvattingen van vergaderverslagen voor de landelijke vereniging en website.
 • Het verrichten van alle overige correspondentie.
 • Het opstellen van het beleidsplan, samen met de voorzitter.
 • Het opstellen van niet-financiële gedeelte van het jaarverslag.
 • Het bewaken van de inschrijving bestuursleden bij de Kamer van Koophandel.
 • Het ontvangen, kennisnemen en behandelen van alle binnengekomen post, rechtstreeks of via andere bestuursleden. Inclusief het tijdig beantwoording van mail en post.
 • Het in contact treden met nieuwe leden en hen informeren over bestaande regio-activiteiten.
 • Het beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.
 • Zorgdragen dat alle andere bestuursleden of andere betrokkenen tijdig beschikken over voor hun taken relevante stukken.
 • Het verzamelen, ordenen en toegankelijk maken/houden van alle relevante informatie in een toegankelijk archief.

Wat vragen wij?

Functie-eisen:

 • Leidinggevende capaciteiten.
 • Dienstverlenende instelling.
 • Organisatievermogen.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • Ervaringsdeskundige, mantelzorger en/of professional binnen de doelgroep.

Vaardigheden:

 • Vermogen om in teamverband te werken.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Kunnen spreken in het openbaar.

Heeft u interesse om als secretaris aan de slag te gaan of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar Lies Bonsang via regioondersteuner@hersenletsel.nl of neem telefonisch contact op via 06-150 91 924.

*) Zie bijlage uitgebreid profielschets secretaris (pdf)

 


Bijlage: Profiel secretaris.11-02-2021_0.pdf