Vera Bergkamp stelt kamervragen over stijgende kosten beroerten

Vera Bergkamp stelt kamervragen over stijgende kosten beroerten
20 november, 2020
Landelijk

Naar aanleiding van het verschijnen van het Europese rapport ‘At what cost? The economic impact of Stroke in Europe‘ nam Hersenletsel.nl contact op met Vera Bergkamp, lid van de Tweede Kamer voor D66. Met haar was al eerder contact geweest en destijds had zij aangegeven graag door ons op de hoogte gehouden te worden.

Het verschijnen van dit rapport was een mooie aanleiding om weer eens contact met haar te zoeken. Samen met ons en haar beleidsmedewerker Bob Arnoldus formuleerde Vera acht schriftelijke vragen aan de minister voor Medische Zorg en Sport over het bericht dat de Nederlandse kosten door beroerten met miljarden dreigen te stijgen. Hieronder ziet u de vragen die zij de minister gesteld heeft: 

  • Bent u bekend met het rapport ‘At what cost, the economic impact of stroke in Europe’ van onderzoekers van de Universiteit van Oxford?
  • Kunt u reflecteren op de in dit rapport voorspelde toename van het aantal beroerten en de daaraan gekoppelde stijging van de beroerte-gerelateerde kosten in Nederland van circa 1,3 miljard euro per jaar in 2017 naar 3,3 miljard euro per jaar in 2040?
  • Wat zegt deze voorspelde toename van het aantal beroerten volgens u over de prioriteit die goede gezondheid en zorg bij beroerten de komende jaren moet krijgen?
  • Welke maatregelen bent u van plan om de komende jaren met het zorgveld te zetten om de voorspelde kostenstijging te beperken en de levenskwaliteit te verhogen van mensen die een verhoogd risico lopen op een beroerte of die een beroerte hebben gehad?
  • Kunt u ingaan op de drie verschillende aanbevelingen die de onderzoekers doen, te weten investeringen in vroegsignalering en preventie bij patiënten die last hebben van hartritmestoornissen, een goede beschikbaarheid van snelle trombectomie en investeringen in revalidatie?
  • Bent u bereid een kosten-batenanalyse te maken in termen van gezondheidswinst en financiën voor elk van deze drie aanbevelingen?  
  • Klopt het dat het percentage mensen dat na een beroerte medische revalidatie ontvangt in Nederland juist al jaren terugloopt? Klopt het dat daarbij met name mensen die met ernstige gevolgen van een beroerte kampen tussen wal en schip kunnen vallen? Hoe verhoudt dit zich volgens u tot de aanbeveling van de onderzoekers?
  • Bent u bereid om bij verbetering van de beroerte-gerelateerde preventie en zorg in Nederland ook de concrete voorstellen en ideeën van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl mee te nemen? Zo ja, hoe heeft u dit – in samenspraak met het zorgveld – voor ogen?

Wij zijn heel blij met deze Kamervragen en kijken met Vera Bergkamp uit naar de antwoorden van de Minister en de mogelijke kansen, die daaruit zullen voortvloeien!

 

 

 

Foto uit eigen archief uit 2019 (van voor COVID-19 dus)!