Vernieuwde website palliatieve zorg

logo hersenletsel
4 december, 2021
Hersentumor contactgroep

Naar schatting heeft 70% van alle mensen die jaarlijks overlijden behoefte aan palliatieve zorg. Uit onderzoek blijkt echter dat veel mensen niet precies weten wat deze zorg inhoudt en is er veel behoefte aan betrouwbare informatie. De vernieuwde website Overpalliatievezorg.nl, opgezet door Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), helpt patiënten en hun naasten met informatie, ervaringen van anderen en zorg en begeleiding dichtbij huis.