Verslag ‘Bijscholing deskundigheidsbevordering’ Tilburg 15 oktober

Verslag ‘Bijscholing deskundigheidsbevordering’ Tilburg 15 oktober
17 oktober, 2021
Noord-Brabant

Door Lies Bonsang, regio-ondersteuner

Op 15 oktober jl. vond de eerste ‘bijscholingsdag’ plaats voor de NAH-ambassadeurs van de regio Noord-Brabant. De training vond plaats in de prachtige kapel van een voormalig klooster in Tilburg.

De aandacht lag deze dag op bevordering van de vaardigheden en deskundigheid van de ambassadeurs, maar ook op het vergroten van hun bekwaamheid. Tevens stond de training in het teken van kennismaken van de groep Breda en Eindhoven. Ook gingen we samen in gesprek over wat deze groep ambassadeurs wilt gaan doen en bereiken in 2022. En wat hebben zij hierbij nodig?

De ambassadeurs kregen ’s ochtends de gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Vervolgens werden op een actieve wijze vragen gesteld en beantwoord, waarbij twijfel en confrontatie elkaar afwisselden. Deze ochtend werd als leuk en gezellig ervaren en bijzonder om op ’n actieve wijze met elkaar kennis te maken en verbinding te krijgen.

De ochtend sloten we af met een korte presentatie over het jaarwerkplan 2022: Versterking van de regio, te bewerkstelligen door 3 thema’s.

Na een pauze met gezamenlijke lunch zijn we weer gestart met een opwarmertje voor de middag:

  • Ga -zonder met elkaar te praten- naast elkaar op leeftijd staan.
  • Ga -zonder met elkaar te praten- naast elkaar staan op volgorde van je schoenmaat.

In de middag gingen onze ambassadeurs in groepjes van 2 uitwerken wat zij graag in 2022 willen bijdragen aan het speerpunt “versterken van de regio’. Aansluitend heeft ieder groepje in het kort zijn plannen toegelicht.

Tijdens de bestuursvergadering op 27 oktober a.s. zal de regio-ondersteuner deze plannen presenteren en wordt er besproken welke plannen daadwerkelijk worden opgenomen in het jaarwerkplan 2022.

Na het succesvolle resultaat van deze dag  hebben we moe maar voldaan deze dag afgesloten.