Voor alle betrokkenen bij Regio Zuid-Holland…Fijne Feestdagen!

Voor alle betrokkenen bij Regio Zuid-Holland…Fijne Feestdagen!
15 december, 2022
Zuid-Holland

Op de vooravond van Kerst dankt het bestuur en de regio-ondersteuner alle betrokkenen bij de regio Zuid Holland voor hun inzet bij onze activiteiten.

Dank zij de inzet van betrokken leden en vrijwilligers kunnen we op veel plekken de NAH-inlopen, de jongeren bijeenkomsten, lotgenotencontact en grotere projecten zoals de theatervoorstelling Hersenkronkels, opleiden van ambassadeurs en de dag van de beroerte realiseren.

We zijn er trots op dat we elkaar weer zoals vanouds kunnen ontmoeten bij de Kerstlunch: op 16 december in Dordrecht museum en op 17 december in Avifauna.

Het bestuur en de vrijwilligers werken aan het jaarplan 2023 voor Hersenletsel.nl Zuid Holland. Dit zullen we begin 2023 publiceren op de website.

Voor nu wensen we alle leden van het Hersenletsel.nl hele fijne feestdagen toe.

We kijken uit en een actief en gezellig nieuwjaar voor en door mensen met NAH en hun naasten.

 

Bestuur & Regio-ondersteuner Hersenletsel.nl regio Zuid-Holland