Waarom ambassadeurs niet ‘gratis’ kunnen worden ingezet.

Waarom ambassadeurs niet ‘gratis’ kunnen worden ingezet.
31 januari, 2022
Landelijk

Wij hebben gemerkt dat op sociale media berichten circuleren die melding maken van het feit dat wij ‘ambassadeurs willen commercialiseren’ en dat wij ‘deze kwetsbare groep inzetten voor eigen gewin’. Om dat misverstand voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen heeft directeur Monique Lindhout bijgevoegd artikel geschreven. We betreuren het feit dat iemand onze patiëntenvereniging op deze manier in een kwaad daglicht probeert te stellen. 

Het ambassadeursproject is een voorbeeld van een innovatief project, dat gefinancierd is door ZonMW. Al in het projectplan, dat begin 2019 werd ingediend, moesten we aangeven hoe we na afloop van het project het opleiden, coachen en inzetten van ambassadeurs blijvend zouden kunnen bekostigen.  Voor toekenning van het projectgeld vroeg ZonMW ons: ‘Hoe zorgt u dat het project duurzaam zal blijven voortbestaan, ook na de beëindiging van ZonMw subsidie’? Ons antwoord was als volgt: ‘we verwachten dat de ambassadeurs, wanneer zij eenmaal aan de slag gaan, in de meeste gevallen ruim hun eigen onkosten zullen kunnen ‘terugverdienen’. Reiskosten worden vergoed door de organisatie die om de voorlichting/ondersteuning vraagt en er wordt een extra bedrag in rekening gebracht, dat vervolgens weer gebruikt kan worden om ambassadeurs te begeleiden/bij te scholen en/of nieuwe ambassadeurs op te leiden. Kosten voor (bij)scholing van de trainers worden zoveel mogelijk ook vanuit deze inkomsten gedekt.’

Al voor dat het project zelfs maar gestart was was dus al duidelijk dat we de ambassadeurs niet voor niets zouden kunnen inzetten. Natuurlijk, uitzonderingen zijn altijd mogelijk als we het doel van de voorlichting wel heel belangrijk vinden maar de betreffende organisatie onvoldoende middelen heeft om een extra bedrag te betalen – dan zeggen we echt geen nee. Maar in zijn algemeenheid geldt, dat de inzet van ervaringsdeskundigheid niet gratis is en ook niet kan zijn. Dat heeft ook een mooie kant: dat wat onze ambassadeurs doen is dus echt belangrijk en heeft daarmee ook letterlijk ‘waarde’. 

Al onze ambassadeurs hebben sterke verhalen, waaruit hun kracht en vechtlust blijkt! Het zijn stuk voor stuk mooie mensen, die hun eigen ervaring inzetten om anderen te helpen. Ik hoop oprecht dat zij dat nog jarenlang zullen blijven doen!

Het volledige artikel met de uitleg waarom ambassadeurs niet gratis kunnen worden ingezet treft u als extra document aan bij dit bericht. 


Bijlage: Waarom ambassadeurs niet gratis zijn.pdf