Watvindik.nl is in een nieuw jasje gestoken!

Watvindik.nl is in een nieuw jasje gestoken!
4 juli, 2021
Noord-Brabant

De nieuwe website, www.wegwijzer-hersenletsel.nl, biedt een overzicht van gekwalificeerde therapeuten en zorgprofessionals met
ervaring op het gebied van CVA/NAH. Het is voor zorgvragers en naasten mogelijk om per regio of per vakgebied te zoeken naar zorgverleners. Het biedt op deze wijze een compleet beeld van aanbod van zorg. Eerder was er voor zorgvragers niet één plek waar het brede aanbod van zorg op het gebied van CVA/NAH zichtbaar was. Deze site biedt een helder overzicht per regio.

De website wegwijzer-hersenletsel.nl is doorontwikkeld door Stichting In-Tussen en wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS. Het ministerie erkent hiermee dat continuïteit en compleetheid van informatie specifiek voor bepaalde doelgroepen belangrijk is. De website is dan ook onderdeel van een serie Wegwijzers (ook voor autisme en ernstig meervoudige beperkingen). Bij aanvang van het opzetten van de websites heeft VWS toegezegd dit financieel te blijven steunen als het inderdaad succesvol is en in een behoefte voorziet. Het is dus aan ons allen en vooral ook de partijen in ‘het veld’ om dit samen tot een succes te maken. Dan zorgt In-Tussen dat er continuïteit is en financiering blijft van VWS.

 

Kwaliteitseisen Kennisnetwerk CVA Nederland
Het is zichtbaar wie aangesloten is bij een regionaal 1e lijns samenwerkingsverband of het Kennisnetwerk CVA NL. In dat geval is het logo van KNCN zichtbaar, achter de zorgverlener. Op deze pagina is te lezen aan welke eisen zorgverleners voldoen, als ze dit logo hebben: Kennisnetwerk CVA Nederland | Wat vind ik Hersenletsel (www.wegwijzer-hersenletsel.nl)
Er is daarnaast een uitgebreide versie van kwaliteitseisen beschikbaar gesteld op de website indien men hier meer over wil weten. Het gaat om voorwaarden op het gebied van opleiding, het volgen van na- en bijscholing, werken volgens de richtlijnen en afspraken van de regionale samenwerking. Indien regionale samenwerkingsverbanden aanvullende eisen hebben, zijn deze apart zichtbaar gemaakt d.m.v. een link naar hun eigen website.

 

Hoe meld je je aan?
Aanmelden kan via de website https://www.wegwijzer-hersenletsel.nl/