We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden

logo hersenletsel
1 oktober, 2020
Zeeland

Hersenletsel.nl is dé patiëntenvereniging in Nederland voor mensen die getroffen zijn door niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De vereniging kent diverse regio’s met elk een eigen bestuur.

De regio-ondersteuner van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl regio Zeeland is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zeeland is een regionale afdeling van de landelijke patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en behartigt de belangen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten. Dit doen wij door het geven van voorlichting over de patiëntenvereniging en over de gevolgen en impact van NAH in het dagelijks leven, belangenbehartiging en het organiseren van lotgenotencontacten.

NAH kan ontstaan door een oorzaak van buitenaf (traumatisch hersenletsel), bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een val met een fiets/motor/van de trap. NAH kan ook ontstaan doordat in de hersenen zelf iets mis gaat: een hersenbloeding of een herseninfarct ook wel een beroerte genoemd of een CVA. Andere oorzaken kunnen zijn: hersentumor, hersenkneuzing, bacteriële infectie, hersenvliesontsteking of zuurstof te kort tijdens een hartstilstand of operatie. Dit wordt niet-traumatisch hersenletsel genoemd.

In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen getroffen door een vorm van NAH. Jaarlijks komen hier 130.000 nieuwe getroffenen bij, waarvan 19.000 kinderen. Jaarlijks gaat het om 60.000 ziekenhuisopnames, waarvan 20.000 werknemers en slechts 40% keert binnen twee jaar terug op de arbeidsmarkt. Hersenletsel heb je de rest van je leven, soms zichtbaar en soms ook onzichtbaar. NAH krijgt je niet alleen … ook je naasten krijgen hier mee te maken en moeten leren hier mee om te gaan!

Indien je belangstelling hebt in een bestuursfunctie kun je contact opnemen met Lies Bonsang (regio-ondersteuner Zeeland) door een mailtje te sturen naar zeeland@hersenletsel.nl of bellen kan naar 06-15091924.