Wil jij het leven met kanker verbeteren, voor jezelf en anderen? Doneer dan je ervaring

logo hersenletsel
10 januari, 2024
Hersentumor contactgroep

Doneer Je Ervaring is het panel van en voor kankerpatiënten in Nederland. ‘Wil jij het leven met kanker verbeteren, voor jezelf en anderen? Doneer dan je ervaring’.

Doneer Je Ervaring is een peilingsinstrument waarmee wij samen met NFK en de andere aangesloten kankerpatiëntenorganisaties via online vragenlijsten ervaringen, behoeften en meningen ophalen van mensen die leven met kanker. Mensen met een verhoogd risico op kanker door erfelijke of familiaire aanleg behoren ook tot de doelgroep. De uitkomsten van de Doneer Je Ervaring-peilingen geven richting aan onze belangenbehartiging.

De campagne heeft als doel het panel te vergroten en de representativiteit van de peilingen te  verbeteren, door (ex-)kankerpatiënten en naasten uit de hele samenleving te bereiken.

Anke Vervoord, directeur-bestuurder van NFK, is blij met de campagne: “Doneer Je Ervaring is een prachtig panel en helpt ons al jaren om de stem van de patiënt op alle relevante plekken gedegen te kunnen laten horen. Echter, het is een gegeven dat er ruim 850.000 mensen in Nederland zijn die leven met of na kanker. Met zo’n 5.000 huidige panelleden en de achterbannen van onze patiëntenorganisaties, is er nog veel potentieel. Immers, ieders ervaring telt. Door een groter en inclusiever panel kunnen we de belangen van al die (ex-)kankerpatiënten in Nederland nog beter en gerichter behartigen. Tegelijkertijd zien we dat Doneer Je Ervaring ook voorziet in een behoefte bij patiënten. Zij vinden het fijn om (anoniem) eigen ervaringen te kunnen delen en zich daarin gehoord te voelen. Dat gunnen we alle mensen die leven met kanker”.

Als lid van Doneer Je Ervaring ontvang je zo’n vier keer per jaar een online vragenlijst per mail. Hiermee onderzoeken we wat kanker met je doet of hoe je de zorg ervaart. In de vragenlijsten hoef je je naam niet te noemen. Doordat mensen met kanker hun ervaringen delen, kunnen wij ons samen met NFK sterk maken voor de ruim 850.000 kankerpatiënten in Nederland. Samen veranderen we het leven met kanker. Aanmelden kan via doneerjeervaring.nl.