Zeeuwse Zaken

Zeeuwse Zaken
27 november, 2023
Zeeland

Lotgenotenbijeenkomsten voor mensen met NAH en hun naasten.

We hebben het afgelopen jaar op 3 locaties in Zeeland structureel lotgenotenbijeenkomsten kunnen organiseren; in Biggekerke, Koudekerke en ‘s- Heer Hendrikskinderen. De bijeenkomsten worden goed bezocht. We hebben een groep “vaste” deelnemers die altijd aanwezig zijn, maar ook mensen die een enkele keer komen. Het afgelopen jaar ook veel nieuwe mensen mogen verwelkomen. Mooie en gezellige bijeenkomsten, waarin iedereen welkom is en zijn/haar verhaal kwijt kan.
In 2024 zullen we op dezelfde locaties deze bijeenkomsten organiseren. Voor alle data en meer informatie zie de agenda.

Post- COVID bijeenkomsten.

Eind november sluiten we de lotgenotenbijeenkomsten voor mensen met Post- COVID af. We hebben het afgelopen jaar op 3 locaties 6 bijeenkomsten mogen organiseren. Een mooie doelgroep om een bijdrage aan te hebben mogen leveren. Een groep die nog erg zoekende is naar de juiste begeleiding en waar de meesten nog volop in onzekerheid verkeren over hun toekomst. De behoefte naar kennis en het delen van eigen ervaringen is groot. Stuk voor stuk positieve reacties gehad op deze bijeenkomsten. Wie weet zien we er nog een aantal terug tijdens onze andere lotgenotenbijeenkomsten. De cognitieve klachten waar mensen met NAH mee bekend zijn zien we ook bij deze mensen terug, dus de herkenbaarheid zal ook te vinden zijn tijdens onze “gewone” lotgenotenbijeenkomsten.

Samenwerkingen.

Het afgelopen jaar zijn we op uitnodiging van WVO Zorg in verpleeghuis Willibrord in Middelburg in gesprek gegaan met bewoners met NAH en hun naasten. De eerste bijeenkomst werd zo positief ontvangen dat we dit inmiddels herhaald hebben. Het lijkt soms een beetje een vergeten groep, maar ook deze mensen leven met NAH  en het verlies van alles wat was, zowel zijzelf als hun naasten. Ze waren blij dat ze hun ervaringen konden delen en zich gehoord en gezien voelden. We hopen hier ook in 2024 mee door te gaan en de kans is groot dat we dit ook op andere locaties van WVO Zorg mogen gaan doen.

Ook hebben we dit jaar het Gors mogen ondersteunen bij de training “Ervaringsdeskundigheid NAH”. 24 november hebben 15 ervaringsdeskundigen hun certificaat in ontvangst mogen nemen en zijn zij er klaar voor om hun deskundigheid in te gaan zetten. We hopen in 2024 samen met deze groep o.a. mooie (thema) bijeenkomsten te organiseren in Zeeland. Met elkaar het onzichtbare zichtbaar maken en onze krachten bundelen om NAH verder op de kaart te zetten in Zeeland.

Wij wensen iedereen een goede decembermaand toe!