ZonMw honoreert project NAH-ambassadeurs met maximale subsidie!

ZonMw honoreert project NAH-ambassadeurs met maximale subsidie!
8 augustus, 2019
Landelijk

De eerste open oproep van het programma ‘Voor elkaar!’ is inmiddels afgerond. Er zijn 15 projecten gehonoreerd, waaronder het project NAH-ambassadeurs van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.

De 15 gehonoreerde aanvragen scoorden het hoogst op de beoordelingscriteria uit de subsidieoproep. De projecten starten in de loop van de zomer. Vanaf september kunt u een overzicht en een beknopte omschrijving van de startende projecten terugvinden op de website van ZonMw. 

Veel aanvragen

Er was voor deze oproep in totaal 1 miljoen euro aan budget beschikbaar. Dit terwijl er voor ongeveer 7 miljoen euro aan budget was aangevraagd. Dat betekent dat er scherp geselecteerd moest worden op basis van de criteria uit de oproep. Alleen de allerbeste aanvragen zijn gehonoreerd; minder dan 20% van de aanvragen heeft subsidie gekregen in deze ronde. Voor het project NAH-ambassadeurs werd de maximale subsidie van € 100.000,- toegekend!

Project NAH-ambassadeurs

In dit project wil Hersenletsel.nl in 8 regio’s NAH ambassadeurs opleiden conform de door onszelf ontwikkelde cursus ambassadeurs (pilot Zuid-Holland 2018). De directe vraag vanuit de doelgroep zelf (dat wil ik ook, mag ik ook die cursus volgen?) is de basis voor het projectidee om in heel het land NAH ambassadeurs te gaan scholen en inzetten bij allerlei uiteenlopende activiteiten. Voor de vereniging voorziet dat in een behoefte, omdat de vraag naar ervaringsdeskundigen steeds groter wordt; voor mensen met NAH voorziet dat in een behoefte, omdat zij, ondanks hun beperkingen, heel graag van betekenis willen zijn voor anderen en méé willen doen in onze maatschappij. In de cursus ‘NAH-ambassadeur’ leren zij vanuit hun eigen kracht op welke wijze zij de doelgroep kunnen ondersteunen. Zo zal de ene ambassadeur meer affiniteit hebben met lotgenotencontact in de eigen regio, terwijl de ander zich graag op inhoud wil inzetten voor een bepaald thema (bv werkgevers of jongeren-contact) of voorlichting wil geven. Binnen het project zullen behlave ambassadeurs ook trainers worden opgeleid. 

Het project start op 1 september 2019 en heeft een looptijd van 18 maanden. 


Bijlage: Project NAH.pdf