Zorgverzekeraars willen multidisciplinaire revalidatie voor mensen met langdurige klachten na een hersenschudding niet langer vergoeden!

Zorgverzekeraars willen multidisciplinaire revalidatie voor mensen met langdurige klachten na een hersenschudding niet langer vergoeden!
4 mei, 2022
Landelijk

Sinds een aantal jaren liggen meerdere diagnoses onder vuur bij de zorgverzekeraar. Chronische pijn is er één van, maar ook hersenschudding valt daaronder. Een hersenschudding gaat meestal zonder complicaties over en het herstel duurt meestal niet langer dan een paar dagen of weken. Een meerderheid herstelt goed, maar één op de drie patiënten lukt het een half jaar later nog niet om weer te werken of studeren zoals voorheen. Zij hebben hoofdpijn, concentratieproblemen en zijn constant moe. Bij ongeveer 15% van deze groep houden deze en andere cognitieve klachten maanden of zelfs jaren aan. Als de klachten langer dan drie maanden aanhouden wordt gesproken van een Post Commotioneel Syndroom (PCS). 

Onzichtbaar op een scan

Multidisciplinaire revalidatie voor mensen met Post Commotioneel Syndroom waarbij geen afwijkingen op de MRI zijn aangetoond wordt niet alnger vanuit de basisverzekering vergoed. Middels een zogenaamd ZorgAdviesTraject (ZAT) is door drie medische adviseurs van zorgverzekeraars en een toehoorder vanuit ZorginstituutNL een oordeel geveld over het wetenschappelijk bewijs voor multidisciplinaire revalidatie voor deze groep. Volgens deze adviseurs zou deze behandeling ‘niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk’ (SW&P). Anders gezegd: het nut zou onvoldoende bewezen zijn.

Om te beoordelen of een behandeling voldoende effectief is wordt uitsluitend naar zogenaamde RCT’s (Randomized Controlled Trials, gerandomiseerde onderzoeken met controlegroepen) gekeken. Tot nu toe is geen RCT gevonden die overtuigend bewijs levert voor de multidisciplinaire behandeling bij PCS. Overigens is meer dan 70% van de zorg niet op zijn wetenschappelijke basis bewezen en zijn er volgens Prof. Dr. Coen van Bennekom (en veel van zijn collegae) wel degelijk aanknopingspunten voor bewijs.

Natuurlijk weten we al langer dat veel mensen met PCS onvoldoende geholpen zijn met de zorg die de grote revalidatiecentra bieden. Niet voor niets is er in toenemende mate belangstelling voor nieuwe behandelmethoden uit het buitenland, waaronder CFX (Utah). Anderzijds weten we ook dat veel mensen er prima leren omgaan met hun veelal onzichtbare klachten en beperkingen. Binnen de medisch specialistische revalidatie worden naar schatting enkele honderden mensen met hersenschudding per jaar gerevalideerd.

In de kou

Met deze beslissing laat de zorgverzekeraar veel mensen in de kou staan. Hun argument is ‘dat ze toch naar een eerstelijns fysiotherapeut en psycholoog kunnen’. Dat is zeker een goede eerste stap, maar binnen de revalidatie werd juist die groep die daar niet voldoende mee geholpen was en in grote problemen zat, met name wat betreft participatie, geholpen. Er is hier naar onze mening sprake van verdere uitkleding van de zorg voor deze omvangrijke en onbegrepen groep patiënten. Het vinden van de juiste zorg was voor deze groep al heel erg lastig, maar nu wordt er een weg afgesneden waar naar onze mening veel patiënten baat bij hadden.

Protest!

Het is de hoogste tijd dat nu ook de patiënten(vereniging) hierover zijn stem laat horen! We zullen hiervoor samen met professionals optrekken. Om een goed verhaal te kunnen maken voor de zorgverzekeraar horen wij heel graag persoonlijke ervaringen! Mail die naar info@hersenletsel.nl. Persoonlijke ervaringen zullen uitsluitend anoniem verwerkt worden. 
Gezien de enorme impact die deze beslissing op veel mensen zal hebben is het belangrijk om met zoveel mogelijk mensen en partijen een stevige vuist te maken. Deze informatie mag natuurlijk gedeeld worden: hoe luider de protesten klinken, hoe beter!