De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is er voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van een ieder met NAH. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

 

Op dit moment heeft Hersenletsel.nl regio Noord-Brabant het volgende bestuur:
Voorzitter:  dhr. M.Lindhout (Michiel)
Bestuurslid jongeren:  mevr. C. de Jong (Chantal)
Bestuurslid ambassadeurs: mevr. A. Bax (Angelique)

Voor vragen, informatie, advies en voorlichting
kunt u contact opnemen met: 

Patientenvereniging Hersenletsel.nl

Tel. 026 - 3 512 512
E-mailnoordbrabant@hersenletsel.nl