Kennisnetwerk CVA Nederland


Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de multidisciplinaire transmurale zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken.

Het Kennisnetwerk CVA Nederland wil de missie “het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de multidisciplinaire transmurale zorg in de regionale CVA/NAH zorgketens” realiseren door:

  • Het landelijk agenderen van thema’s ter verbetering van regionale CVA/NAH zorg;
  • Het verzamelen en delen van up-to-date kennis over de samenwerking en inhoud van de CVA/NAH zorg, ten behoeve van de regionale netwerken;
  • Het ondersteunen van de samenwerking en afstemming in de regionale netwerken;
  • Het stimuleren en ondersteunen van verbeteracties in de regionale netwerken;

Hersenletsel.nl werkt in een aantal projecten nauw met het Kennisnetwerk CVA Nederland samen. De beleidsmedewerker van Hersenletsel.nl is lid van het bestuur van het Kennisnetwerk CVA. Op directieniveau is er minimaal 4 keer per jaar overleg tussen beide organisaties.

Bezoek hier de website van het Kennisnetwerk CVA Nederland