Stroke Alliance For Europe (SAFE)

De Stroke Alliance For Europe, SAFE, is een koepelorganisatie van 33 nationale patiëntenverenigingen, waaronder Hersenletsel.nl, die zich bezig houden met (de gevolgen van) een Beroerte. Monique Lindhout, directeur van Hersenletsel.nl, maakte tot eind 2019 deel uit van het bestuur van SAFE.

Op verzoek van de EU Gezondheidscommissie werkte SAFE in nauwe samenwerking met de European Stroke Organisation (ESO, het Europese samenwerkingsverband van professionals die betrokken zijn bij de zorg voor CVA) in 2017 aan het Stroke Action Plan for Europe. In maart 2018 is dat plan door ruim 100 professionals èn vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties in een bijeenkomst in Munchen vastgesteld. Vanuit Nederland schreven Monique Lindhout en André de Rosa Spierings (landelijk bestuur Hersenletsel.nl) mee. In 2018 werd al twee maal aandacht en steun gevraagd voor dit plan in het Europees Parlement.