Samenvatting themabijeenkomst mantelzorg voor een naaste met NAH

Steunpunt Mantelzorg Humanitas Groningen organiseerde een NAH thema-avond.

Aan deze avond werkten 2 vrijwilligers uit onze regio mee. Mantelzorg-ervaringsdeskundige Wim Stadman gaf een presentatie: ’Hersenletsel vanuit het perspectief van de naaste’. Hierin kwamen de verschillende oorzaken en gevolgen van NAH aan de orde. Ook vertelde Wim uitgebreid over onze patiëntenvereniging.

NAH-ervaringsdeskundige, ambassadeur, bestuurslid van Regio Noord en mantelzorger, Renske Bos, vulde waar mogelijk aan met voorbeelden van hoe de gevolgen van hersenletsel er in het dagelijks leven uit kunnen zien. Tijdens de presentatie werden vanzelfsprekend ook verschillende tips gegeven, bijv. waar je als mantelzorger hulp of nadere informatie kunt krijgen.

Het was een zeer geslaagde avond. De belangstellenden die aanwezig waren (allen mantelzorger voor een naaste met NAH), hebben de avond als heel waardevol en leerzaam ervaren.

In het voorjaar van 2024 start er in  samenwerking tussen patiëntenvereniging hersenletsel.nl  Regio Noord en Steunpunt Mantelzorg Humanitas Groningen een 2 maandelijkse contactgroep voor  mantelzorgers van NAH- getroffenen. Alle mantelzorgers van de regio Noord zijn hierbij van harte welkom! Tijd en plaats volgen zo spoedig mogelijk.

Natuurlijk blijft onze eigen partner/mantelzorggroep op de 2e woensdagavond  van de oneven maanden in Het Wilhelmina Ziekenhuis ook beschikbaar voor de partners/mantelzorgers van naasten met NAH binnen de regio Noord. De actuele data en tijden van deze groep vindt u in onze agenda.