Coördinator contactpersonen

Coördinator contactpersonen

Taakomschrijving

De coördinator contactpersonen is aanspreekpunt voor alle lokale contactpersonen. Hij/zij belegt ten minste tweemaal per jaar – fysiek of digitaal – een overleg met alle contactpersonen en bespreekt naast de gang van zaken ook wat nieuwe initiatieven kunnen zijn. Uitgangspunt hierbij is de taakomschrijving contactpersonen. Verder informeert de coördinator de contactpersonen over het landelijk en regionaal beleid van Hersenletsel.nl Bijscholing (PGO support) is een vast onderwerp. De coördinator neemt het nodige initiatief om in alle gemeenten in de regio – Utrecht en Het Gooieen contactpersoon aan te kunnen stellen. De coördinator rapporteert aan het regiobestuur.

Werkomstandigheden en vereisten

De functie coördinator contactpersonen is een functie die vanuit huis uitgeoefend kan worden. Digitale vaardigheden zijn gewenst. Kennis over de inrichting van het sociaal domein in gemeenten strekt tot aanbeveling. Ook kennis over het belang van en de (lokale) uitwerking van lotgenotencontact is van belang. De coördinator dient goed op de hoogte te zijn van landelijk en regionaal beleid van Hersenletsel.nl Rapportage aan het bestuur is element van de taakuitoefening. Indien de coördinator niet deel uitmaakt van het regiobestuur is een vast aanspreekpunt binnen het bestuur een vereiste.

Tijd

De tijd die met de invulling van deze functie gemoeid is bedraagt twee dagdelen per maand.

De tijd kan naar eigen inzicht ingedeeld worden.