deelnemer Klankbordgroep

logo1

Geachte mevrouw / mijnheer.

De regionale bestuurders van Hersenletsel.nl , de landelijk toonaangevende patiëntenvereniging voor mensen met NAH, zijn op zoek naar enkele ervaringsdeskundigen en mantelzorgers, die hun ervaringen met de WMO en of Zorgverzekeringswet willen delen met de klankbordgroep in Flevoland.

Sinds de invoering van de nieuwe WMO en Zorgverzekeringswet in Nederland, nemen wij in Flevoland deel aan diverse overleg vormen. Dit doen we vanuit onze eigen ervaringsdeskundigheid en professionele achtergronden.

Graag houdt hersenletel.nl regio Flevoland in het kader van de belangenbehartiging een vinger aan de pols, en wil graag weten of er zaken zijn veranderd/ verbeterd.

Om dit doel te kunnen bereiken  bestaat in Flevoland een klankbordgroep. De deelnemers komen ongeveer 4 maal per jaar bij elkaar en wisselen informatie uit.  De uitkomsten van deze bijeenkomsten voeden het regionale bestuur, die deze resultaten graag gebruiken bij de overleggen met gemeenten en zorgaanbieders.

Onze vraag is daarom;

Voelt u zich geroepen om vier keer per jaar deel te nemen aan de klankbordgroep van de vereniging Hersenletsel.nl  in Flevoland,  neemt u dan a.u.b. contact op met het secretariaat om u aan te melden.

Per e-mail;          flevoland@hersenletsel.nl

Wij waarderen uw bijdrage.

Met vriendelijke groeten,

Secretaris regio Flevoland

logo1