Secretaris regiobestuur

Secretaris regiobestuur

Taakomschrijving

  • De secretaris van het regiobestuur is verantwoordelijk voor de communicatie intern in het bestuur en ook extern voor zover dit niet behoort tot het takenpakket van andere bestuursleden;
  • De secretaris bereidt de bestuursvergaderingen voor, maakt de conceptagenda en conceptverslag op en notuleert de bestuursvergadering;
  • De secretaris stelt het concept werkplan en concept jaarverslag op;
  • De secretaris fungeert als contactpersoon voor de regio;

Werkomstandigheden en vereisten

De functie secretaris is een spilfunctie in het regiobestuur. Overzicht en planning zijn daarbij van belang. Van de secretaris wordt verwacht dat hij/zij beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Digitale vaardigheden en bestuurlijke ervaring zijn gewenst. Kennis van het landelijk en regionaal domein Hersenletsel is van groot belang. De secretaris moet tevens goed bekend zijn met landelijk en regionaal beleid zoals dat vigerend is binnen patiëntenvereniging Hersenletsel.nl (Utrecht).

De werkzaamheden kunnen grotendeels vanuit huis verricht worden en naar eigen oordeel worden ingedeeld. Uitzonderingen hierop zijn de bestuursvergaderingen, zes maal per jaar, overleg ambassadeurs twee maal per jaar en ander overleg voortkomend uit de functie.

Tijd

De tijd die met de invulling van deze functie gemoeid is bedraagt gemiddeld twee dagdelen per week.