Wij zoeken een penningmeester voor regio Noord-Brabant

Functieprofiel penningmeester
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de regio Noord-Brabant. Ze geeft leiding aan de Stichting en stuurt het proces van samenwerking tussen vrijwilligers, NAH-ambassadeurs en bestuursleden, gericht op het realiseren van de doelstelling. Het bestuur verdeelt onderling haar taken. Ze kan taken ook delegeren naar anderen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uit te voeren beleid.

Profiel van de penningmeester
Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor de financiën van de Stichting. Een persoon, de penningmeester bereidt die beslissingen voor. In die zin is de penningmeester meer een vertaler. Hij/zij moet het inhoudelijk beleid vertalen in geld. De activiteiten vertalen in cijfers, de cijfers vertalen in informatie over de Stichting en haar (on)mogelijkheden.

De belangrijkste taken van een penningmeester zijn:
– Voert de verantwoordelijkheid voor de financiële administratie.
– Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, voornamelijk i.g.v. opvolging.
– Stelt per kwartaal financiële overzichten op t.b.v. de bestuursvergaderingen.
– Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag.
– Zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier waarop deze administratie gevoerd wordt en het financiële jaarverslag niet onnodig afwijkt van de Richtlijn RJ 640.
– Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen.
– Is verantwoordelijk voor het beheer van inventarislijst en het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris wordt uitgeleend en ziet toe op retourbezorging.
– Is verantwoordelijk voor het begroten van inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) en voert tussentijds en na afronding van activiteiten een financiële controle uit.
– Beslist zelfstandig over uitgaven tot 250 euro.
– Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken.
– Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen decharge te verlenen.
– Onderhoudt contacten met de landelijke vereniging Hersenletsel.nl, sponsoren en subsidieverstrekkers.

Functie-eisen:
1. Leidinggevende capaciteiten.
2. Dienstverlenende instelling.
3. Organisatievermogen.
4. Bestuurlijke ervaring.
5. Affiniteit met de doelgroep
6. Ervaringsdeskundige, mantelzorger en/of professional binnen de doelgroep.
Vaardigheden:
1. Vermogen om in teamverband te werken.
2. Affiniteit met cijfers en boekhouden.
3. Goede contactuele eigenschappen.
4. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
5. Kunnen spreken in het openbaar.

Heeft u interesse om als penningmeester aan de slag te gaan of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar Lies Bonsang via noordbrabant@hersenletsel.nl of neem telefonisch contact op via 06-150 91 924. Stichting Hersenletsel.nl regio Noord-Brabant